Den stensatte brønd ved Høgdal

Selvom brønden ikke har været brugt i masser af år, er den stadig fuld funktionsdygtig

Selvom brønden ikke har været brugt i masser af år, er den stadig fuld funktionsdygtig

Af Jan Kjærgaard

FOTO: Torben Larsen Hvor der skal bo mennesker, skal der også være vand. Her på vores egn med de mange kildevæld, har det nok sjældent været et problem, men alligevel skulle der indrettes steder at hente vand, et kildebassin eller en brønd.
I nordkanten af Salten Skov, lidt vest for gården Høgdal, ligger der sådan en gammel kampstensat brønd.

Så snart man fjerner blade og mudder, begynder der igen at samle sig kildevand i den stensatte brønd.

Godt gemt
Den ligger skjult ind under en kroget bøg, og da vi besøgte den, var den samtidig fyldt op med blade, så den var svær at finde, men det lykkedes dog, og næppe havde vi skrabet de flest blade op ned til knap en arms dybde, før vandet igen piblede frem. Brønden virkede stadigvæk, selvom ingen længere bruger den.
Brøndskakten er sat af gode kampesten i en krans på knap en meter, umiddelbart virker den ikke særlig dyb. På nord-vest siden ligger en ret stor flad sten, der ligesom indbyder til at sætte sig ned på knæ. Sandsynligvis har man kunnet tage vand fra den blot ved at bøje knæ og sætte en spand ned i vandet.

De første bebyggelser
Området nord for Salten Skov var noget mager skarp sand kun egnet til græssende dyr og skovdrift. Ifølge Kongelig Videnselskabers kort fra 1787 var hele området skov.  Året efter udskiftes jorden i Salten by, og med en stigende befolkning var behovet for jord og bosteder presserende, så også disse magre egne blev taget i brug. Der blev bygget små bosteder rigtig mange steder i skovene i de følgende årtier.
Vi har ikke noget, der kan datere brønden, men det kan med rimelighed antages, at den hører sammen med denne første bebyggelse, sådan en første sikring af vand.  Bøgetræet, der står hen over brønden, er ikke særligt stort, men ser ud som om, det er et af dem, der ikke ligefrem vokser hurtigt, og det har givet ikke stået der, dengang brønden var i brug.

FOTO: Torben Larsen Måske fælles brønd
Beliggenheden bestemmes jo meget af, hvor der er egnede steder, men det ser ud til, at den ligger mellem de gamle gårde i området. Måske har det været en fælles brønd anlagt til alle nybyggerne i området. Senere har hvert hus så fået sin egen vandforsyning, og den gamle brønd er gået af brug. I perioder har man forsøgt at bevare, og op mod nutiden har den været dækket med gamle jernplader, men de er nu stort set rustet væk.
Det arbejde, nybyggerne har lavet, har imidlertid holdt, og brøndskakten står fint endnu, måske lidt presset af bøgetræet men fuld funktionsdygtigt. Måske skulle man få den renset mere omhyggeligt op, så den kunne bruges igen?


Else Marie Nielsen fra Naturstyrelsen,
Søhøjlandet, ved den gamle brønd nær Høgdal.

Sådan finder du den stensatte brønd ved Høgdal
Brønden findes lettest ved at følge skovbrynet fra Høgdal og mod vest. Udenfor skovbrynet har der tidligere været eng, der nu står med spredte unge træer. Cirka 100 meter vest for gården ligger brønden klemt ind under en middelstor kroget bøg med lidt lavereliggende eng foran, så man kan forestille sig, at skråningen er et godt kildested.

Gps-koordinater: Ca. 56.10744N 9.61564Ø