Brunkulsminer på Bjørnholt

I begyndelsen af 1900-tallet blev der udvundet brunkul ved Sejs.

I begyndelsen af 1900-tallet blev der udvundet brunkul ved Sejs

Af Jan Kjærgaard
FOTO: Jakob Stigsen Andersen Bjørnholt er en gammel landbrugsejendom. Jorden er ikke ligefrem god, så det er ikke mærkeligt, at store dele af området er lagt ud med overdrev. I en sådan jord kan man imidlertid også finde værdier, og det var netop hvad ejeren gjorde i begyndelsen af 1900-tallet. Det viste sig nemlig, at der lå brunkul under overfladen og en kulminedrift begyndte.


Åben mine
Brunkul ligger normalt i 5 til 19 meters dybde, dannet for ca. 25 millioner år siden. Når kullene skal brydes, gør man det som regel ved at grave overfladejorden bort i et bælte og lægge det til side. Derpå brydes kullene.
Når første stribe er gravet, fjernes overfladejorden fra næste stribe. Det hældes i striben, hvor man gravede først osv. indtil brydningen af kul ophører. Resultatet er et meget bakket landskab, hvor jorden står i høje kamme i den retning, som kullene er brudt.

Skrænterne er så stejle, at man næste kan ligge på
jorden,samtidig med at man står op. På billedet er
det Jan Kjærgaard og Dinna Bælum fra
Naturstyrelsen, Søhøjlandet.

Plantet til
I dag ville man måske tænke på at jævne terrænet ud efter gravning. Det gjorde man ikke dengang, men man har dog fået plantet fyr og gran i området.
Når man kommer ind i skoven i dag, er det tydeligt at se, at noget er sket her. Det er de mest stejle skrænter vi har, det er så man »står op og ligger ned«, og samtidig er jorden ren sand.
Træerne vokser ikke just hurtigt her, men det er et anderledes og spændende skovstykke, og samtidig er det lidt rart at tænke på, at Danmarks jord også har råstoffer, som det har kunnet betale sig at drive minedrift for at udvinde.

FOTO: Jakob Stigsen Andersen

I dag er der granskov, men det meget bakkede landskab med stejle kamme og bratte skråninger røber, at der har været minedrift i en  åben mine i området.

Sådan finder du brunkulsområdet
Brunkulsområdet på Bjørnholt ved Borgdalsvej i Sejs omfatter hele det skovklædte område i sydenden af ejendommen.
Når man går derinde, er man ikke i tvivl, man kan næste »stå op og ligge ned« på de stejle skrænter.

Gps-koordinater: 56.14541 N  9.62469 Ø