Det halve franskbrød i Thorsø Bakker

En stenhugger måtte opgive at få hugget en kæmpesten op i gode kvadresten

En stenhugger måtte opgive at få hugget en kæmpesten op i gode kvadresten
Af Jan Kjærgaard
FOTO: Torben Larsen Skovene omkring Silkeborg har i umindelige tider været søgte steder, når der skulle bruges sten, både til skærver men også til bygningssten. Derfor er mange og store sten i tidens løb forsvundet, hugget op i mindre stykker og sidder nu som kirkekvadre eller sokkelsten i forskellig huse.
En af de største sten, der lå/ligger i Silkeborgskovene, er »Det halve franskbrød«. Det er en stor grovkornet gnejs, cirka to meter høj, tre meter bred og fem meter lang. Oprindelig lå den ret dybt begravet i jorden på toppen af Thorsø Bakker.
Til Papirfabrikken
Det fortælles, at da man skulle bygge Silkeborg Papirfabrik i 1840-erne, var der marked for store kvadresten til bygning af slusekanaler og dæmninger, og en stenhugger fandt den store sten i Thorsø Bakker og gravede den fri af jorden med det formål at hugge den op.
Da den var gravet fri, ville han, så at sige, skære den i skiver, og det lykkedes også at skære to skiver af »brødet«. Den første skive blev derpå delt i fire kvarter, medens den anden skive blev stående ved resten af brødet, blot med en revne ned imellem.
Meningen var helt givet at hugge hele stenen op og tildanne den til bygningssten, men åbenbart har stenen været så uregelmæssig og flækket helt forkert, så den er blevet opgivet igen, og hele stenmængden er efterladt på stedet.
Heldigvis...
Man kan have ondt af den stakkels stenhugger. Her ligger givet adskillige dages arbejde spildt i stenen.
Men på den anden side er jeg også glad for, at den ikke duede, ellers ville stenen nu være borte og vi ville kun have haft et hul i jorden.

Billedtekst:
En af de største sten i Silkeborgskovene var at blive hugget op i kvadresten, men den ligger der stadig, dog i flere stykker. Her ses Else Marie Nielsen fra Naturstyrelsen, Søhøjlandet, ved »Det halve franskbrød«.

Sådan finder du det halve franskbrød i Thorsø Bakker
Med folderen »Sporet ved Thorsø« finder man ret let frem til stenen.
Man kan også tage udgangspunkt fra p-pladsen ved Horsbjergvej. Man følger så skovvejen cirka 10 meter ind i skoven og 100 meter til venstre.Her ligger stenen i lige til venstre for vejen, lidt gemt i graner.

GPS koordinater: Ca. 56.11736N – 9.54803Ø