Esthers Hus i Thorsø Bakker og andre huse

Fattige træskofolk og skovarbejdere fik lov til at bygge små huse i skovene

Fattige træskofolk og skovarbejdere fik lov til at bygge små huse i skovene
Af Jan Kjærgaard
VIRKLUND: Når man færdes rundt i skovene, oplever man sommetider at stå på et sted, hvor plantevæksten ser anderledes ud end i det gængse. Nogle steder står der haveblomster eller krat af solbærbuske.  Der kan være brændenælder eller skvalderkål, der viser at jordbunden er næringsrig her. Det kan være steder, hvor folk har følt, at de passende kunne smide deres haveaffald, men flere steder er det også spor efter tidligere beboelse.
I sidste halvdel af 1800-tallet var der på trods af, at vi ville finde det meget fattigt dog fremgang, og befolkningstallet steg. Landbruget havde vanskeligt ved at opsuge disse folk, og en del søgte ind til byerne og den begyndende industri, nogle emigrerede til Amerika - eller endda helt til København.
Fattigfolk i skoven
Andre blev på egnen og forsøget at slå sig igennem. En af måderne at klare sig på var at bosætte sig i et lille hus ude i skoven. At blive indsidder i skovene var især en mulighed for træskokarle og skovarbejdere.
De fik lov at opføre et hus et sted i bakkerne. Her fik de jord til en ko og måske en gris. Om sommeren kunne manden så arbejde i landbruget og om vinteren enten i skoven eller lave træsko.
Konen var dels hjemme og passede tingene derhjemme, men kunne også i sæsonen tjene lidt ved at plukke bær eller hjælpe til, når der var travlhed i høsten og op mod jul.
Esthers Hus
Et af de små huse i skoven huskes stadig som et stednavn. Det er Esthers Hus i Lovdal Skov. Manden, Niels Christensen, var træskomand, men da han døde, blev Esther siddende som enke i huset, indtil hun ikke kunne mere, og omkring 1920 blev huset revet ned.
Tilbage er et lille plant område med en række kampesten, der har dannet syld (fundament) under husmuren.
Bag huset står endnu et par store brede bøge, tydeligt ikke skovtræer, men nogle der har stået frit ved huset.  Foran huset lå køkkenhaven. Her stod indtil for få år siden et stort pæretræ, der nu er faldet. Sporene af huset forsvinder langsomt.
Der har ligget adskillige af disse små huse rundt i skovene. Længere mod vest i Rustrup skov ligger Kirstens Hus ovenfor Gjessø Savværk. Den hustomt kendes på, at der nu er plantet hassel på grunden.
Her boede Kirsten indtil 1923, hvorpå huset også blev revet ned.  Længere mod øst lå Maren Roms Hus, men deraf er stort set intet tilbage.

FOTO: Torben Larsen
Her lå Esthers hus. Det eneste, der i dag fortæller, at der engang lå et hus her, er kampestenene, et lille plant område og to store bøgetræer, der tydeligvis ikke er almindelige skovbøge, men træer, der har stået frit.

Sådan finder du Esthers Hus i Thorsø Bakker
Esthers hus findes bedst ved at bruge folderen »Sporet ved Thorsø«. Ind i skoven og frem over »Soldaterbroen«. Her følges skovvejen opad, til man når et område med bøg til begge sider, her ligger hustomten ind til venstre.
Kirstens hus kan findes efter samme folder i den private skov.

Gps-koordinater: 56.12002N 9.52924Ø