Glarboden på Østre Stenhule

Der blev indledt glasproduktion ved Silkeborg i 1581 på foranledning af kong Frederik II.

Der blev indledt glasproduktion ved Silkeborg i 1581 på foranledning af kong Frederik II

Af Jan Kjærgaard

Østre Stenhule er en ejendom, der ligger langs Tønningsletvej syd for Sønderskoven. Den kom til Statsskovvæsenet som arv i 1976.
På vestsiden af denne ejendom tæt ved skellet, ligger et af de mere spændende fortidsminder i Midtjylland, nemlig resterne af en glarbod.
Omkring 1580 var Kongen (Frederik II) på rejse i Midtjylland og fik her øje på de mange vindfældede træer, der lå unyttige hen i skovbunden. Transporten ud fra området var vanskelig, så skulle de nyttiggøres, skulle det være på stedet.
Han fik den ide, at man kunne starte en produktion af glas på stedet og bruge træet som energikilde hertil. Efter noget startbesvær fik han så sat en produktion af glas i gang i 1581. Både rudeglas til slottene og drikkeglas til hoffets store fester. Det var rigtig mange glas, der blev produceret, men det kongen ikke havde taget i betragtning var, hvor meget brænde, der faktisk skulle bruges. Vindfælderne slog slet ikke til, og når der ikke var flere vindfælder, tog man de andre træer rundt omkring glarboden.
En glasovn har begrænset levetid - en ovngang så skulle ovnen opføres på ny, og man benyttede lejligheden til at rykke hele produktionen til et nyt sted med bedre træforsyning. På denne vis findes en række glarboder rundt om i lysninger i skoven.

Ovnen ved Østre Stenhule er udgravet og undersøgt af Peter Riismøller i 1960erne. Alligevel er jorden på stedet fuld af ældgamle glasskår af noget af de første dansk producerede glas. De fleste skår er svagt grønne - noget de automatisk bliver, hvis der blot er lidt jern i det sand, der bruges til produktionen. Foruden glasskår kan man også finde stumper af tegl og rester af ovnen på stedet. Glarboderne ved Silkeborg blev lukket allerede i 1598 for ikke at få skovene lagt helt øde.
For få år siden fik Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole opført en kopi af en glasovn på friluftsgården, så nu er der igen en ovn til brug i Søhøjlandet.

FOTO: Jens Anker Tvedebrink

Selvom glasproduktionen blev indstillet for mere end 400 år siden, kan man stadig let finde glasskår samt stumper af tegl og rester af glasovnene ved glarboden i Østre Stenhule.

Sådan finder du glarboden
Følg Paradisvej/Sønderskovvej hele vejen gennem Sønderskoven.
I østenden kommer man ud i en ret stor lysning, før man kører op ad bakken mod Glarbo. Her i bunden kan man holde ved P9 og gå op ad markvejen mod stenhule, her ligger rester af glarboden lige før en lille holm med fyr.

GPS koordinater 56.11127N – 9.62801Ø