Hulveje fortæller om en gammel vej over Stolshoved

Tydelige spor af gamle hulveje fortæller, at her tidligere har været meget trafik

Tydelige spor af gamle hulveje fortæller, at her tidligere har været meget trafik

Af Jan Kjærgaard

VELLING: I den nordøstlige ende af Velling Skov ligger Stolshoved - næsten som et anneks på skoven.
Det kan være lidt svært at finde herned, men med folderne i hånden lykkes det nok.
Ved første øjekast virker Stolshoved blot som en ung bøgeskov på en knold, der næsten som en halvø rager ud i Salten Ådal, og det er da også det, den er, men når man går lidt rundt herude, opdager man, at knolden nærmest er gennemskåret af hulveje nord-syd.
Mange spor
Sporene fletter sig ind i hinanden, så det er svært at overskue, hvor mange spor, der er, men det er også mindre væsentligt, det er at opfatte som én vej. Når et spor blev for besværligt, kørte man ved siden af, og lavede på den måde et nyt spor.
Det er ganske typisk, at veje med meget færdsel kan bestå af mange parallelle spor slidt ned gennem århundreder. Man får en god fornemmelse af, hvorfor man helst ikke transporterede store mængder gods over land.
Vej over ådalen
Noget helt andet er så, hvor skulle de rejsende hen?  Følger man retningen ud af skoven, ser det ud til, at den har kurs mod Krude Mølle. Det er vel også sandsynligt, at en del af trafikken var hertil, men sporene er næsten for voldsomme til, at det bare har været til det formål. Mon ikke vi står ved den sydlige del af en gammel vejføring tværs over ådalen?
Ådale har altid været vanskelige steder at passere. Ikke så meget selve vandløbet, men sumpene i dalen kunne volde vanskeligheder. Man kan forstille sig en vogn komme ned ad bakkerne fra Velling, videre forbi Krude Mølle.
Uden for denne mod åen er der et rimeligt tørt sandet område, hvor færdsel har været mulig.
På nordsiden af åen videre mod Engetved, og her skulle man så opad igen. Her er flere vejspor, måske er det bedste bud den dybt nedslidte vej, der går op gennem skoven ved Tyskerbakkerne og med kurs mod Frisholm. En vanskelig rute men dog mulig.
Passagen gennem Katrinedal må så være nyere. Her lå Nørre Mølle, der måske i perioder var mere interessant. Opkørslen herfra mod Tømmerby har været streng, og man aner vejens forløb i serpentinersving op ad bakken ved siderne af den nuværende stejle bakke. FOTO: Jakob Stigsen Andersen
Jan Kjærgaard og Mette Lynegaard Klenum fra Naturstyrelsen – Søhøjlandet på en af de gamle hulveje, der i nord-sydgående retning krydser over Stolshoved.

Sådan finder du hulvejene over Stolshoved:
Stolshoved findes lettest hvis man får fat i vandretursfolderen » Velling Skovene Bryrup «, Fra Hundsø følges skovsporet ind i skoven mod nord og ned ad bakken. Nederst kommer man til en teglstensbelagt overgang over et lavt engområde og over på en knold med yngre bøg, og man er der.

Gps-koordinater: 56.04625N – 9.54353Ø