Langelinie - en jagtvej i Vesterskoven

Vejen er sikkert anlagt til brug i forbindelse med parforcejagt.

Vejen er sikkert anlagt til brug i forbindelse med parforcejagt

FOTO: Jens Anker Tvedebrink Af Jan Kjærgaard

I vores bakkede terræn snor skovveje sig som regel lidt ud og ind, som naturgroede veje også normalt gør.
Der findes dog én undtagelse, Langelinie i Vesterskoven. Over en strækning på ca.1,8 km slår den ikke et eneste sving. På tværs af den kommer Lille Fundervej, der tilsvarende er snorlige over næsten 1 km mod øst, men mere snoet efter dalen mod vest. Når man ser de veje, er man ikke i tvivl om, at de er tegnet og gennemført anlagt, men med hvilket formål?
Vejene er sandsynligvis det eneste spor på Silkeborg-egnen efter parforcejagternes tid.


Langelinie er snorlige over en strækning på ca. 1,8 km.

Kongelig fornøjelse
Parforcejagten var meget populær især i 16- og 1700 tallet. Det var en jagt for konger og stormænd. Med en flok hunde drev man vildtet, helst store hjorte, rundt, til det var totalt udmattet og blev stillet. Fra et centralt punkt i landskabet kunne jagtselskabet så følge drevet, og herfra hurtigt rykke ud, når hjorten var stillet. Her var det så oftest jagtlederen eller en fornem gæst, der havde privilegiet at stikke hjorten med sin hirschfænger. Jagtformen var meget populær hos kong Christian V. I store dele af Nordsjællands skove kan man se vejsystemer anlagt derefter med snorlige veje, der mødes i stjerner, hvorfra man hurtigt kunne lave udfaldet.
Silkeborgegnen lå afsides, og det bakkede terræn har vanskeliggjort jagtformen, men alting tyder på, at netop i Vesterskoven havde man planlagt at indrette skoven herefter og havde påbegyndt anlæggelsen af vejene med en »stjerne«, hvor de to veje krydses.

Fra cirka 1800
Den kongelige parforcejagt på Sjælland blev nedlagt i 1777, men jagterne fortsatte længere tid på godser ud over landet, og sandsynligvis er vejen anlagt omkring 1800, idet den ikke er indtegnet på kortet fra 1787.
Omkring 1820, hvor staten overtog Silkeborg og skovene, var den sidste del af parforcejagtens tid, og inden vejforløbene var fuldt udbyggede, var tiden for denne jagtform udløbet.
I England holdes jagtformen stadig i hævd i form af rævejagterne, medens det eneste, der er tilbage deraf herhjemme, er Hubertusjagten i november, hvor især løbet i Dyrehaven i København er kendt og god underholdning for tilskuerne.

Stifinder
Sådan finder du Langelinie

Langelinie ligger som en snorlige vej ned gennem Vesterskoven.

Gps-koordinater: »Stjernen« ved Lille Fundervej ligger på koordinaterne 56.13833 N 9.52465 Ø