Ledvogterhuset ved Nåege

Mange af de gamle ledvogterhuse er nu revet ned, andre bruges fortsat til beboelse

Af Jan Kjærgaard

Jernbanen fra Skanderborg til Silkeborg drøner fra Sejs gennem Nordskoven. Den blev bygget på mindre end to år, noget af en præstation, det bakkede og vandfyldte forløb taget i betragtning og blev taget i brug i 1871. En af de ting, der skulle bygges, var huse, dels stationer og dels ledvogterhuse, de steder. hvor veje krydsede banen.
Ledvogterhusene har for længst udtjent deres funktion og mange af dem er blevet solgt fra til almindelig beboelse, andre er revet ned.
Et af disse ledvogterhuse lå, hvor Ulvedalsvej rammer jernbanen cirka over for Nå-Ege.
Huset lå lige, hvor vejen svinger skarpt langs banen for at gå hen og gennem en viadukt under denne. Stedet kan stadig kendes på, at jorden er mere frodig lige her. Et typisk tegn på, at her har mennesker været aktive. Her står en tjørn og en gruppe syrener som de sidste rester af haven, og her og der i jorden kan man finde mursten efterladt, da huset blev revet ned omkring 1959.
Et andet ledvogterhus har ligget ved Langåbanen, hvor den gamle Århusvej krydsede denne bane. Også det er revet ned.

Smugkro
Det er måske lidt kedeligt, at huset ved Nå-Ege er borte, for ifølge rygterne skulle det have været et livligt sted. Rygterne fortæller, at huset var en af Silkeborgs bedste »smugkroer«.
Det lå så dejligt afsides, at man kunne udvikle en passende naturlig tørst, inden man nåede herud, både fra Sejs og fra Silkeborg. Og bagefter, når man skulle hjem igen, kunne man nå nogenlunde at dampe af igen. Stedet havde samtidig den fordel, at det lå lidt afsides, så eventuel larm har ikke forstyrret nogen. Smugkroen skulle især have været aktiv omkring 1950 og tiden derefter.
På det tidspunkt havde huset udtjent sin funktion som ledvogterbolig, idet der var lavet viadukt under banen i 1914.
Jeg er også blevet fortalt, at området blev brugt til skydeøvelser for modstandsfolkene under 2. Verdenskrig. Det er nu nok snarere en historie, der er vandret lidt ind i skoven fra Sejssiden.
En mark ude mellem Sindbjerg og Nordskoven blev brugt til dette formål. Det var her, modstandsmanden Hans Peter Krarup Andreasen, boede. Hans Peter Krarup blev skudt under krigen, men der står en mindesten over ham oppe i Nordskoven lige ved Nyløkkevej.
Det er alt sammen historier, nogle måske lidt farvede, da det er svært af få absolut sikre oplysninger om det folkelige liv, der har udspillet sig her. Det ville ellers være godt at få det gjort, men indtil da må vi bare holde fast på, at en historie »må gerne være sand, men den skal være god«.

Ledvogterhus Foto: Jens Anker Tvedebrink
De sidste rester af haven ved ledvogterhuset ved Nå-Ege anes stadig, idet her er en tjørn og en gruppe syrener. Det siges, at ledvogterhuset også fungerede som smugkro, så derfor tog Dinna Bælum og Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen, Søhøjlandet, en forårsøl på stedet. Det lykkedes dog ikke at gøre det helt i smug, for der var også fotograf med på turen.

Sådan finder du Ledvogterhuset ved Nåege
Med udgangspunkt fra p-pladsen overfor Nå-Ege ved Sejsvej følger man den gult afmærkede rute mod syd-øst og gennem viadukten under banen. Her går vejen cirka 100 meter langs banen for så at svinge skarpt op i skoven. Lige på dette hjørne lå huset.

Gps-koordinater: 56.15196N 9.57836Ø