Maltkøllen ved Østre Stenhule

Det lille rum blev brugt, når malten skulle tørres.

Det lille rum blev brugt, når malten skulle tørres

Af Jan Kjærgaard

I gamle dage var gårdene i Danmark i stor udstrækning selvforsynende. Man lavede selv sit klæde og dyrkede selv sit korn til brød og til øl.
Ikke mindst øl var et vigtigt produkt i det gamle landbrug. Det blev normalt lavet af vand, byg og humle.  Havde man ikke råd til humle, kunne man også bruge pors eller mjødurt, der kunne plukkes i moserne.
Man drak ikke vand. Heldigvis, for brønd og mødding lå ofte betænkelig nær hinanden, så vandet har let haft en afsmag og nok heller ikke altid været så sundt.  I stedet drak man øl. Her var både næring og faktisk også en del vitaminer. Vi skal dog ikke forestille os stærk øl som i dag, men oftere noget tyndt noget. Men altid bedre end vand og givet en væsentlig årsag til, at de fleste danskere ikke døde af diarré.

FOTO: Jens Anker Tvedebrink Billedtekst:
Her i maltkøllen blev malten tørret over en sagte ild efter spiringen.På billedet er det arkitekt Randi Nørgaard fra Naturstyrelsen – Søhøjlandet, der ser nærmere på maltkøllen.

Tørring af malt
For at brygge byggen til øl skal den først laves til malt. Det sker ved, at byggen får lov at spire. Herved nedbrydes stivelsen til sukker, der kan omsættes af gæren.  Det var rimeligt let at få byggen til at spire, men derpå skulle man hurtigt standse spiringen igen og tørre sin malt, så den ikke fik brugt sukkeret. Tørringen af malten foregik oftest i en varm ovn eller en såkaldt maltkølle, et specielt rum eller bygning, hvor malten kunne tørres på riste over en sagte ild.
Den del af processen var ikke uden problemer. Man kan selv forestille sig at forsøge at tørre brandbart korn over en ild. Hvis man ikke passer på som en smed, kan ilden blusse for kraftigt eller en gnist kan tænde ild i malten, så det hele brænder. Adskillige gårde er givetvis gennem tiderne brændt ned på den bekostning. Derfor lagde man også ofte maltkøllen lidt væk fra gården. Lavet som en lille stenbygning med tag og risteværk, hvor byggen kunne tørres over en sagte ild.
Gården Østre Stenhule er for længst forsvundet, men netop dens maltkølle er bevaret som en stensat kælder gravet delvist ind i bakken over for gårdens placering. Taget er borte, men stenmuren står stadig i godt en meters højde velbevaret gemt i krattet.
I øvrigt er der lige nord for maltkøllen endnu en indgravning i skrænten. Gad vide, om den nuværende maltkølle har haft en forgænger, der faktisk blev ødelagt, og man engang har bygget en ny?

Sådan finder du maltkøllen ved Østre Stenhule
Maltkøllen kan være svær at finde. Fra P9 ved Sønderskovvej følges vejen ca. 250 m mod syd, indtil trævæksten begynder på vestsiden (TH) af vejen. Her går man ind gennem krattet mod øst (TV). Her finder man maltkøllen under træerne, gravet ind i skrænten, hvor den begynder at blive stejl.

Gps-koordinater: 56.10905N – 9.63015Ø