Milepælene langs den gamle adelsvej

Milepælenes historie går tilbage til slutningen af 1700-tallet

Af Jan Kjærgaard

RESENBRO: Langs vejen fra Allinggård ned forbi Svostrup og til Resenbro står der i vejkanten nogle høje, slanke stenpæle med indhuggede tal, og på nogle af dem er der streger under tallene. Det er milepæle, dem man sigter efter, når man er på vej.
I slutningen af 1700-tallet gav kongen, Christian den 7., besked, om at de vigtigste veje i Danmark skulle opmåles. Man startede naturligvis på Sjælland, men i 1788 blev der givet ordre til også at opmåle vejene i Jylland og opsætte milesten langs disse.

Med opmålervogn
Arbejdet blev forestået af Ole Rømer, der kunne meget andet end at lave fysik. Han fik konstrueret en vogn med et måleværk, der talte hvor mange omgange, hjulet bevægede sig. Ud fra viden om hjulets omkreds og antal omgange var det således i princippet let at opmåle landets hovedveje. Undervejs blev der opsat milepæle for hver mil og fjerdingvejpæle mellem disse.
Ifølge forskrifterne skulle milepælene have indhugget et tal og de mellemliggende pæle med 1, 2 og 3 huller markerende lige så mange fjerdingvej.
Ole Rømer fik opmålt mange af de større veje, bl.a. vejen Viborg - Århus og Viborg - Vejle.
Arbejdet fortsatte derpå i det følgende århundrede, med opmåling og milepæle, og det er nok i dette mønster, vi skal finde vores milepæle, der ikke svarer til de forskrifter, Ole Rømer havde, og derfor sandsynligvis er fra en senere periode.
Stenene står langs det, der engang var landevejen fra Viborg til Skanderborg.
Fra Viborg kan man forestille sig vejen mod sydøst ned til Alling, hvor den har krydset åen og fortsat ned over den flade Gudenå-terrasse til Resenbro, her over Gudenå og videre op til Linå og så nord om Knudsø til Tulstrup. Spøjst nok hedder vejen Oksevejen lige så snart vi kommer ind i Skanderborg Kommune, nok også en afspejling af, at det er et meget gammelt vejforløb.
Vi kender i dag kun fire milepæle på strækningen fra Allinggård til Resenbro, og ingen langs resten af vejen. Fra Allinggård til Resenbro burde der egentlig være seks sten, men to er forsvundet.
Oprindelig har der givet stået milepæle langs hele vejen, men kun hvor hovedvejen er sunket ned til lokalvej, har de haft en chance for at overleve, og selv der kun med besvær. De lange slanke tilhuggede stenpæle har nok kunnet bruges andre steder og er lige så stille blevet »bjerget«. Måske ligger nogle af dem som trappetrin eller står i dag i private haver. Det kunne være spændende, om nogle af dem kunne findes igen.

Foto: Jakob Stigsen Andersen Tegnene på en af stenenen ved Allinggårdsvej er her markeret op mod tusch. Øverst står der tilsyneladende et 5-tal og herunder »VIII« - altså otte med romertal. Hvordan det skal læses og forstås har vi desværre ikke en forklaring på. Romertal bruges jo ofte i forbindelse med konger. Måske er stenen opstillet i Christian VIII’s regeringstid (1839-48), men så burde der egentligt foruden romertallet også have stået et »C«.

Foto: Jakob Stigsen Andersen Milepælenes afløser var kilometerstenene. Her er den sten i Them, der viser, at der er 10 km til Silkeborg. Også kilometerstenene var lavet i solidt granit og unægtelig mere charmerende end nutidens plastic-pæle lange vejene.

Foto: Jakob Stigsen Andersen En dansk mil var 7,532 km, så den afstand skal der gerne være mellem milestenene. Desuden var der markeret hvert kvarte mil, så der har været sten med knap to kilometers mellemrum. Når man går tæt på milestenene ved Allinggårdsvej kan man se, at der er hugget nogle tal ind. Her er det Mette Klenum fra Naturstyrelsen Søhøjlandet, der ser nærmere på dem.

Sådan finder man milepælene
Milepælene står langs Allinggårdsvej med cirka to kilometers mellemrum - på nær to, der mangler. Stenen nærmest Resenbro står på vestsiden af vejen lige op ad et rønnehegn cirka en kilometer nord for Resenbro. De andre må I selv finde, men de står alle på vestsiden af vejen.

Gps-koordinater: 56.10988N  9.64372 Ø