Munkenes kanal ved Klostermølle

Det var ikke småting, man formåede i »den mørke« middelalder

Det var ikke småting, man formåede i »den mørke« middelalder

Af Jan Kjærgaard

Stifinder

Ved Klostermølle ligger en 1,3 km lang kanal anlagt engang i middelalderen for at drive en vandmølle. Det er en smuk tur at gå på dæmningen langs kanalen, og når man gør det, kan man den dag i dag tydeligt se, at vandet inde i kanalen står højere end engene uden for dæmningen.
På stedet lå i middelalderen Voer Kloster, og det havde brug for energi til at kværne korn og valke klæde.
For at lave en vandmølle kræver det, at man kan lave en opstemning. I det flade engareal ved Klostermølle var det ret vanskeligt, men netop ved at bygge den lange kanal, fik man samlet hele faldet på et sted.
En god forretning
Hvis man havde den viden og kapital, der skulle til at bygge en mølle, var det ikke en dårlig investering. Man kan regne med, at driften og vedligeholdelsen af møllen har kostet ca. 4-6 mand, men den producerede også mindst lige så meget som 100 kvinder.
Jeg siger kvinder, fordi det at kværne korn var et kvindearbejde. Jeg gad nok se, hvordan det var gået med cølibatet på klosteret, hvis der skulle have været så mange kvinder på stedet?
Mørk middelalder?
Den mørke middelalder kaldes tiden fra vikingetiden og op til reformationen i 1536 ofte, men vi må ikke glemme, at det var et navn, eftertiden har hæftet på den. Middelalderen var ikke bare en stillestående bagstræverisk tid. Det var også en tid med fremdrift og innovation, så det er ikke sikkert, at den, der levede der, hverken opfattede den som særlig mørk eller knugende.
Et af de steder, hvorfra mange fremskridt udgik, var klostrene. De havde internationale forbindelser, viden og kapital til at udføre noget.
Vandmøllerne kom til Danmark netop i middelalderen sammen med mange andre fremskridt både i håndværk og landbrug, og det er sandsynligt, at netop klostrene var en væsentlig kilde til fremskridt.
Klosterkanal er et tydeligt eksempel på, hvad man formåede i middelalderen, og det var ikke småting.

FOTO: Jakob Stigsen Andersen

Med Klosterkanalen blev hele faldet på vandløbet i det ret flade område samlet på et sted. Og hermed blev det muligt at få kraft til at drive en vandmølle. Ved kanalen ses Jan Kjærgaard og Mette Lynegaard Klenum fra Naturstyrelsen – Søhøjlandet.