Røser nord for bomskolen i Vesterskoven

Små bunker sten vidner om fortidens landbrug

Små bunker sten vidner om fortidens landbrug
Af Jan Kjærgaard

Går vi tur i skoven, virker den så stabil, som har den altid været der.  Det er dog ikke tilfældet. Det meste af det, der nu er skov, har på et tidspunkt været åbent land med hede eller marker.
Et af de steder, hvor sporene efter fortidens aktiviteter er tydelige, er i Vesterskoven lige nord for planteskolen ved Kongshus.
Her ligger den ene bunke sten efter den anden. I alt har vi registreret ca. 20 bunker.
Stenbunker kan både være fra markrydninger og som markering af grave.  I 2008 havde Naturstyrelsen Skovens Dag i Vesterskoven, og i den anledning fik vi Silkeborg Museum til at undersøge et par af bunkerne, og vi var spændte på resultatet.
Det viste sig, at der kun var sten i dem, intet, der kunne datere dem nøjere og ikke antydningen af en grav, så derfor har vi antaget dem alle for rydningsrøser fra marker. Det kunne have været sjovt at kunne spore, hvornår her lå marker, så vi også kunne sige, hvor gammel skoven er.
Fra mark til skov
Skov og ager kræver ikke den samme omhyggelighed. Hvor sten kan få lov at ligge i skoven, er de i vejen, når jorden skal pløjes og samles derfor i bunker. Ganske vist var bønderne dengang flittige, men de var ikke dumme, så vi kan godt antage, at stenene ikke er flyttet længere end højest nødvendigt. Markerne må således have ligget her, hvor der i dag er bøgeskov.
Terrænet her er rimeligt fladt, og der er ikke tvivl om, at det kunne dyrkes. Uden stenbunkerne havde vi bare ikke set det.

Nok fra jernalderen
Det næste spørgsmål er så  hvornår?
Reelt ved vi det ikke, intet i bunkerne viser sikkert noget om deres alder. Stenbunkerne er ret små og ligger tilfældigt spredt.
I middelalderen havde man hjulploven i gang, og den udviklede lange, smalle markfelter. Det passer stenbunkerne her ikke til, så vi må antage, at de er ældre, og ud fra andre fund har vi indtil videre antaget, at det nok var i jernalderen for ca. 2000 år siden, bønderne boede og arbejdede her.

FOTO: Jens Anker Tvedebrink

De små bunker sten, de såkaldte røser, fortæller, at der tidligere har været dyrket mark, hvor der nu er skov. Her ser biolog Jan Kjærgaard og arkitekt Randi Nørgaard fra Naturstyrelsen – Søhøjlandet, nærmere på en af de mange røser i Vesterskoven.

Stifinder
Sådan finder du røser nord for Bomskolen i Vesterskoven

Stenrøser kan findes mange steder i Vesterskoven, og også i andre skove.
Den store gruppe, der her omtales, findes bedst ved fra Kongshus Skovfogedsted at gå mod vest til stendiget omkring den gamle bomskole. Her ligger røserne spredt i bøgeskoven lige nord for denne.


Gps-koordinater: WGS 84 omkring 56.13461N – 9.51278 Ø