Hårdt arbejde i savgravene i skovene

Savgravene er et minde om en tid, hvor arbejdet i skoven var langt hårdere end i dag

Savgravene er et minde om en tid, hvor arbejdet i skoven var langt hårdere end i dag

Af Jan Kjærgaard

Rundt i skoven findes en forbavsende mange huller gravet med forskellige formål i jorden. Ofte kan man stå derved og undre sig, hvorfor nu det, og de fleste gange må det blive ved det.
En del af hullerne er også umulige at gennemskue, men en gruppe har vi dog nogenlunde sikkerhed for hvad er, nemlig  savgrave. Der ligger bl.a. nogle meget tydelige af typen langs  Nyløkkevej i Nordskoven, dels en meget langstrakt én bagved Sokær og dels to yderligere lige ved vejen lidt længere ud mod Nyløkke.
En savgrav fremtræder i dag som et langstrakt hul i jorden, ca. 1 alen bred (1 alen = ca 62 cm) og 5-10 alen lang. Jorden, der er gravet op, ligger altid kun til én side ikke som ved drengenes huler hele vejen rundt. Oprindelig var den også ca. 3 alen dyb, men nu er de skredet så meget sammen, at det sjældent er over en halv meter nu. De har været brugt langt tilbage i middelalderen og frem til omkring 1930, så naturligvis er de ældste nu helt usynlige.

Savede tømmer
Formålet med savgraven var at kunne save træ op til tømmer. Når man havde fældet et stort træ, kunne datidens vogne ikke transportere det. Til nød kunne stammen transporteres om vinteren på slæde, men endnu bedre var det at save den op på stedet, så de enkelte dele kunne transporteres.
Man gravede så et hul i jorden, herover lagde man nogle svære grene og trillede så stammen ud på dem. Med en langsav kunne man nu save stammen op på stedet.  En mand ned i graven under stammen til at trække og en ovenpå til at styre. Den nederste fik alt savsmuldet i hovedet, og de få billeder, der er bevaret deraf, viser da også, at de står og ser ned med hatten trukket godt ned i panden.
Savgravene ligger rigtig mange steder i vores gamle skove. De gamle kan være ret svære at erkende, de fremtræder blot som en svag langstrakt grube og en ensartet langstrakt jordbunke på den ene side. Kun de nyeste, som dem i Nordskoven, er stadig nemme at erkende.
De er nu for længe siden udtjent - og heldigvis for det var hårdt og træls arbejde, som nu er afløst af maskiner, og heldigvis har vi nu også så stærke køretøjer, at træet kan transporteres og ikke skal saves op i skoven. Derfor er det sjovt at se, at der nu igen er ved at dukke små mobile savværker op, der kan save træet op i skoven igen.

FOTO: Jakob Stigsen Andersen

Nogle af de bedst bevarede savgrave finder man i Nordskoven nær Sokær. Oprindeligt har de været op mod et par meter dybe, men de er med tiden skredet meget sammen. Her er naturvejleder Jan Kjærgaard og kontorelev Dinna Bælum fra Naturstyrelsen – Søhøjlandet hoppet ned i en savgrav for at vise, hvor dyb den er i dag.

Stifinder
Savgrave kan findes rundt omkring i vores gamle skove.  Langs Nyløkkevej i Nordskoven ligger flere.
Med Vandretursfolder Nordskoven, Silkeborg findes ret let frem til dem. En velbevaret én ligger lige ved vejen cirka 300 m øst for Sokær og endnu én ca. 20 m længere fremme i området, hvor der nylig er fældet træer.

GPS-koordinater: 56.15466 N  9.60039Ø