Skovdigerne i Velling Skov

Digerne skulle holde husdyrene ude fra skovene

Digerne skulle holde husdyrene ude fra skovene

Af Jan Kjærgaard

Rundt om de fleste af vores gamle skove ligger et skovdige, der skal holde husdyrene ude af skoven.
Formålet med diget er således ikke at vise, hvor skellet går, faktisk er der foran diget en grøft på to alens bredde (ca. 125 cm), der også hører til skoven.
Digerne stammer tilbage fra 1800-tallet.
I 1805 fik vi en ny lov, der sagde, at husdyrene ikke længere måtte komme i skoven.
Før den tid skulle skovene naturligvis levere træ, men først og fremmest var de græsningsområde for husdyrene. Det gjorde, at nyopvækst af træer oftest var meget sparsom, dyrene åd dem simpelthen. Resultatet var, at skovene var meget lysåbne med spredtstående bredkronede træer over åbne arealer. Næsten ligesom Dyrehaven ser ud i dag.
Det er den skov Oehlenschläger skriver om i 1819:

Der er et yndigt land
Det står med brede bøge....


Grøft og dige
Opførelsen af digerne var et stort arbejde, men nødvendigt for at holde dyrene ude. Noget af arbejdet kunne spares ved at man opførte diget af jord, der blev gravet foran diget. Man skar tørven løs og stablede op, hvorpå den løse jord kunne hældes ind bagved, så man samtidig byggede op og gravede ned foran, så grøften så at sige indgik i højden.
I Velling og Snabegård Skov fik man en særlig arbejdskraft til at opføre digerne.
I starten af 1800-tallet var Danmark i krig mod England. Englænderne erobrede bl.a. Anholt og tog der danske soldater til fange. De blev dog udleveret igen mod, at de måtte sværge ikke at deltage aktivt i den krig mere.
Danmark stod derfor med en gruppe soldater, der ikke måtte slås, og hvad skulle man så bruge dem til?
Jo, staten havde lige overtaget Snabegård i 1808, og her kunne soldatene passende bruges til at bygge diger rundt om skoven.
Måske netop derfor har vi netop her så flotte diger.

FOTO: Jakob Stigsen Andersen
Digerne rundt om Snabegaard Skov blev bygget af soldater, der ikke længere måtte drage i krig. Her står Jan Kjærgaard og Mette Lynegaard Klenum fra Naturstyrelsen Søhøjlandet, ved et af de store diger.

Sådan finder du skovdigerne i Velling Skov:
Skovdigerne findes rundt om så at sige alle vores gamle skove. Dem i Snabegård er blot særligt flotte.
Med folderen Velling Skovene , finder man let rundt i skoven. Digerne kan man så finde overalt langs skovens kanter.
Gps-koordinater kan i sagens natur ikke gives præcist. Her nævner vi blot en parkeringsmulighed ved Vrads Station, der er god som udgangspunkt for ture i skoven: 56.04058N 9.47047Ø