Sokær og grisene i skoven

Grisene tog mudderbad i den lille dam.

Grisene tog mudderbad i den lille dam

Af Jan Kjærgaard

Stifinder

På højderyggen midt inde i Nordskoven ligger en lille dam, der nok er en udflugt værd. Det er Sokær, en spændende dam på en bakketop midt i bøgeskoven. Historisk bliver den også interessant, når man tænker på baggrunden for navnet.
I gamle dage var alle områder, der ikke kunne bruges til andet, græsningsområde for husdyr. I skovene var det især svinene, der var af værdi. Hver sommer blev skoven gennemgået, og det blev vurderet, hvor meget frugt, der var på skovens træer, og hvor mange svin det kunne føde. I efteråret blev svinene så sluppet løs i skovene for at æde sig fede på olden (agern og bog).  I november tog man dem så hjem og slagtede til vinterens flæsk.
Grisene i skoven skulle have steder, hvor de kunne drikke, og især, hvor de kunne tage mudderbad. Det beskytter mod utøj og skader, derfor var det vigtigt med små damme som Sokær og længere mod vest også Grisekær.
I skoven rodede grisene op i skovbunden og åd alt, som de fandt, naturligvis især bog fra bøgene men også urter, larver og småtræer. Der er det så interessant, at for at bog kan spire skal de rodes ned i jorden. I dag bruger vi en fræser dertil, men grisene var meget mere effektive. Året efter ville småbøge spire overalt.
Når husdyrene kom i skoven igen, ville lidt naturligvis blive ædt og ødelagt, men der viser det sig, at lind, elm og ask smager godt og bliver ædt først, derpå eg, og hvis der ikke er andet, så også bøge.
I løbet af bare 500 år kunne grisene ændre den oprindelige meget blandede løvskov til en bøgeskov.
Det er med andre ord bare en gang »svineri«.
Tænk på det næste gang I synger nationalsangen. Kan I lide den, så send en venlig tanke til grisebasserne.

FOTO: Jakob Stigsen Andersen

Sokær er et minde om den tid, hvor grisene blev lukket ud i skoven for at æde sig fede i agern og bog. Og det er faktisk grisene, man kan takke for, at bogen er blevet et så dominerende træ i mange danske skove.