Soldaterbroen i Thorsø Bakker

Ingeniørtropperne hjalp skovvæsenet med en bro over en dyb kløft

Ingeniørtropperne hjalp skovvæsenet med en bro over en dyb kløft
Af Jan Kjærgaard

FOTO: Torben Larsen Det bakkede terræn i Silkeborgskovene har ofte gjort færdslen og skovhugsten vanskelig. På sydsiden af Thorsø ligger der en dyb kløft, der tidligere gjorde det umuligt at komme fra Thorsø Bakker til Lovdal Skov, i stedet skulle man oven om bakkerne og ned igen, en stor omvej.

Else Marie Nielsen fra Naturstyrelsen, Søhøjlandet, ved resterne af Soldaterbroen - eller Skovriderbroen, som det officielle navn var efter ønske fra den daværende skovrider.

Vanskeligt projekt
Det var dog et problem, der kunne løses med en bro hen over kløften, men ikke alene kostede det at bygge sådan én, det var også vanskeligt.
I 1953 kom løsningen så fra Randers. Skovvæsenet manglede en bro, og inge¬niørtropperne manglede gode opgaver at øve sig på. Under ledelse af major Jørgen Sindesen byggede ingeniørtropperne broen hen over kløften.
Den er senere repareret, men var efterhånden utidssvarende, maskinerne og lastbilerne i skoven blev jo stadig tungere, og i 1970’terne blev broen erstattet med en dæmning, som ligger der endnu.

Solidt arbejde
Broen var opført med landfæster af beton i hver side og midt nede af skrænten med punktfundamenter til bærende stolper under midterfaget. Et rigtigt solidt arbejde, og selvom broen nu er forsvundet, står disse fundamenter stadig ved kanten og halvt nede af skrænterne.
Da broen var færdig, foreslog ingeniørtropperne, at den skulle hedde Pionerbroen, men det passede ikke skovrider Schoubye. Den skulle hedde Skovriderbroen, og sådan blev det. På landsiden på den østlige side blev der sat en sten med våbenskjold i øverste venstre hjørne og teksten:
Skovriderbroen - Bygget af 1/3 ingeniørbatallion 1953.
Soldaterbroen FOTO: Torben Larsen
Våbenskjoldet er vanskeligt at tyde, men det viser et skjold med krydsende spade og gevær - symbolet for ingeniørerne.
Stenen står der stadig, men lidt gemt i opvækst af unge træer, så man overser den let.
Broen hed således officielt Skovriderbroen, men som det somme tider går, slår et navn ikke rigtigt an, og i daglig tale er den aldrig omtalt som andet end Soldaterbroen, og det kaldes stedet stadigvæk, selvom broen nu for længst er forsvundet.

Det er vanskeligt at læse i dag, men på stenen står der
»Skovriderbroen - Bygget af 1/3 ingeniørbatallion 1953«.

Sådan finder du soldaterbroen i Thorsø Bakker:
Resterne af Soldaterbroen findes lettest ved at følge vejen ind langs sydsiden af Thorsø fra Thorsø Skovvej. Ca. 1½ km inde drejer vejen skarpt til venstre og derpå til højre over kløften. Her ligger broen lige nord for den nuværende vejdæmning.

Gps-koordinater: 56.12218N 9.52936Ø