Askene klarede at miste toppene

Den store hanask - til venstre - har hele otte stammer og lige op ad den står en hun med tre stammer. Foto: Torben Larsen To aske ved Alling havde trange kår under opvæksten, men er alligevel blevet til store træer

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Når et træ spirer og vokser op, vil det normalt udvikle sig til et pænt rankt træ med en himmelstræbende stamme. Sådan et træ kan blive smukt og velegnet til tømmer til smukke møbler, skibe og huse. Men når noget i opvæksten ikke lige går efter bogen, så kan vi ofte få de mere specielle træer, som man husker, netop fordi de ikke følge alle standarderne.

En sådan ask står ved kanorastepladsen ved Gudenåen ved Alling. Her står en ask eller rettere faktisk to aske, idet der op mod land står en hun og ud mod vandet en hanask. Ask er et af de ret få træer, der er han og hun, normalt kan man let kende de store træer på, at hunnerne næsten altid bærer frugt, også om vinteren, hvad hannerne ikke gør.

Mistede toppene
Disse to aske er i deres ungdom blevet spist af køer, skåret ned eller har på anden vis mistet toppen. Det har imidlertid ikke slået dem ihjel. Træerne er vokset op igen, men nu med flere stammer.

Resultatet er, at hunasken nu står med tre stammer og hannen med ikke mindre end otte stammer. På hunnen er stammerne mere eller mindre vokset sammen, så omkredsen på hende under greningen er kun ca. 350 cm.

På hannen derimod har stammerne skubbet hinanden udad, så de syv stammer nu står i en stor kreds, nærmest på en platform af fælles rødder og stub, og et enkelt står midt inde i kredsen. Det er næsten som de leger sangleg med en, der er inde.  Omkredsen af den er ca. 720 cm. Stammerne i træet er alle friske og sunde, hver for sig er de ikke særlig tykke, og det kan forventes, at de stadig har mange gode år at vokse i endnu.

Gode vækstforhold
Lige ovenfor asken komme en kilde nedad fra baglandet, herfra forsynes træerne til stadighed med vand og sandsynligvis også gødning. Vækstforholdene er således rigtig gode, og de kan givet vokse endnu mere udad. I dag støder hun og han næsten sammen, det blive sjovt at se, hvordan de reagerer de kommende år, når de faktisk skal til at slås om pladsen.

Havde asken her været med én stamme med slig tykkelse, havde det være en kæmpeask, nu er det blot en stor ask og nok værd at besøge.

I øvrigt er der lige i vinterens blæst væltet to store bøge lidt op ad skrænten. De ligger nu som alle tiders klatrestativer til alle barnlige sjæle.

Stifinder
Fra Alling følge man jordvejen mod syd ned mod Birkhede. Lige hvor man forladen de åbne flade marker og begynder at gå nedad, kommer der en p-plads ind til højre, og herfra går en sti nordpå langs Alling Å og op til kanorastepladsen.

Gå ned over kanorastepladsen og op til nordenden. Her fortsætter en sti gennem et trådhegn og videre mod Laven. Lige i det øjeblik hegnet er passeret, kan man se asken lidt oppe på græsskrænten til højre.