Nordskovens bane-birke

Gammel birkeskov på tør bund er ret sjælden, men hvor den findes, giver den levesteder for dyr og svampe, man ellers kan have svært ved at finde i den danske natur. Foto: Torben Larsen Birkeskov på tør bund er sjælden, men giver levested for spændende arter af insekter, svampe og laver

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Hvis man følger brandbæltet på nordsiden af jernbanen ud gennem Nordskoven, vil man opdage, at skovbrynet her i stor udstrækning består af birk. Jorden her er mager sand, og normalt bliver birk ikke særlig gamle, men netop her er en del træer, der har nået til skelsår og alder og faktisk nået en hel pæn størrelse.
Træerne er gamle og frønnede, og når man ser i bark og stammeformer, vil der dukke en masse sære væsener op, trolde og sære dyr. Kun fantasien sætter grænse for, hvad man kan se. Udover hvad fantasien kan forsyne os med af spøjse skabninger, er gammel birkeskov på tør bund faktisk ret sjælden, og det skaber levesteder for en række dyr og svampe, som man ellers kan have svært ved at finde.

Birkene er solbeskinnede og på stammer og grene vokser et væld af forskellige laver. På stammerne sidder grå skorper og flade bladlaver, og fra kviste og grene stritter totter af busklaver frem. Hist og her findes også lange hængende grågrønne skæglaver. En art som er ret følsom overfor luftforurening.

Hjemsted for spætter
Træerne bærer flere steder præg af ælde med trælevende svampe på stammer og væltede stubbe, og adskillige huller hvor spætter har bygget rede i det rådne træ.
Langs dele af jernbanen i Nordskoven består skovbrynet af birketræer, hvoraf mange er temmelig gamle - målt med målestokken for birke, der sjældent bliver mere end 100 år.Foto: Torben Larsen I skovbunden under træerne vokser der især hedeplanter. Her er lys nok til lyng og tyttebær, og ind imellem også enkelte snylterod. En ret sjælden blomst, der kun kommer op i en kort periode hver sommer for at blomstre og ellers gemmer sig under jorden, hvor den lever sammen med svampe.
Gode svampesteder
I efterårssæsonen er området også et godt sted at samle svampe, her har jeg bl.a. på en tur samlet fire forskellige arter af birkerørhatte (som alle kan spises).
Mest speciel for området er, at her findes sommerfuglen Brachionyca nebuculosa. Det er en ret uanseelig gråsort natsværmer, der netop holder af disse gamle lavbevoksede birke. Når den sidder her, er den næsten usynlig. Sommerfuglen flyver kun i det helt tidlige forår, i marts-april, men er ikke særlig aktiv. Den blev først fundet her i området i 1905. Hvordan den er kommet her, og hvor den var, før banen blev anlagt, er der ikke nogen der ved, men det er det eneste sted i Danmark, hvor der er kendt en bestand af den i dag.

Stifinder
Gå ind i Nordskoven ved jernbane viadukterne over Sejsvej i den sydlige del af havnen i Silkeborg.

Herfra følges Skovriderens vej mod øst nedenfor Dronningestolen. Ca. en km ude ad vejen søger man til højre ned mod jernbanen. Bane-birkene strækker sig her som skovbryn ud mod jernbanen over en strækning på ca 800 meter. - Pas på, ikke at komme for tæt på banesporene.

Banebirkene kan også nås fra rastepladsen ved Sejsvej overfor Nå-Ege, midt mellem Silkeborg og Sejs. Så følger man den gule afmærkning op under banen og følger så brandbæltet mod nordvest ind mod Silkeborg.

GPS Koordinater: 56° 09.288N 009°34.427Ø