Blæksprutter i skoven

Solide grene og rødder gør, at man kan se en ottearmet blæksprutte - hvis fantasien er i orden. Foto: Torben Larsen Måske er en blæksprutte på et tidspunkt gået på land, og har slået sig ned på Himmelbjerget

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Skoven mellem selve Himmelbjerget og opholdsarealet bagved er gammel stævningsskov, dvs. træer, der har været skåret ned og er skudt op igen med sidegrene fra stubben. Det har givet mange spøjse træer af mangestammede og skæv figur.

Besøg området ved vintertide, så er her ro og fred til at opleve træerne, og evt. lige slå en smut ud til udsigten.

En knast udgør »blæksspruttens« øje. Foto: Torben Larsen Et af de sjoveste træer i området er nok »blæksprutten«. En eg der engang er skåret ned. Da den står på en stump stejl skrænt ned mod stien, har den nærmest vokset fladt op ad skrænten og dannet en stor skive. Det er blækspruttens hoved. I venstre side af hovedet er der en knast som et øje, der ser på tilskueren, og i højre side er en anden knast hel overvokset og tegner sig som et lukket øje – den blinker til os.

Fra bagkanten af »hovedet« går fire solide grene opad, udad og bagud som fire lange snoede arme. Det er jo for lidt til en blæksprutte, så ud til siden og nedad ligger så yderligere nogle svære rødder blottet som de øvrige arme, og hermed har vi opnået omkring de otte arme, en ordentlig blæksprutte oftest har.

Blæksprutter er kendt som ret intelligente dyr, der kan tilpasse sig mange forhold, og også er rigtig gode til at forklæde sig som andre dyr. Måske er der faktisk en gruppe blæksprutter, der er gået på land, og nu lever i vores skove. I hvert fald skal der ikke meget fantasi til at se en blæksprutte, der ligger på lur her og snupper de gæster, der kommer for nær.

Fik I i øvrigt alle med hjem, sidst i var på Himmelbjerget?

Stifinder
Tag til Himmelbjerget og gå fra opholdsarealet ud mod tårnet ad den sti, hvor der ikke er trappe. Her sidder blæksprutten lige under hegnet i kanten af krattet på højre side af stien.

GPS koordinater: 56° 06.257N 009°41.176Ø