Bøgen på Himmelbjerget med de mange stammer

Set på afstand er der kun én trækrone, men der er 11 stammer om at danne den. Foto: Torben Larsen De i alt 11 stammer danner et helt lille lysthus

Af naturvejlder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

På græsplænen ved Himmelbjerget står en bøg af usædvanlig omfang og udseende.

I stedet for én stamme har dette træ 11 stammer og yderligere en, som vi har været nødt til at skære ned af sikkerhedshensyn. De ni af stammerne står næsten i en kreds - og to putter sig inde i denne.

Omkredsen af hele træet er lige over jorden, hvor stammerne står tættest, 10,6 meter, og rummet inde mellem stammerne er ca. 2,40 meter i diameter – det er et helt lille lysthus.

Ikke en mus' værk
Det har ofte været diskuteret, om sådanne træer er et eller flere, og nu og da er de forklaret som depoter, mus har lavet, hvorfra der så er spiret mange bøge et sted. Det er nu nok ikke forklaringen, selvom flere træer godt kan stå så tæt, at de virker som ét træ, men ser man på stammer og vækstform ved bøgen på Himmelbjerget, er de meget ens, de er som enæggede tvillinger, og forklaringen er nok anderledes.

Når et træ fældes, betyder det ofte døden for det, men ikke nødvendigvis altid. En del træarter er i stand til at vokse op igen ved at sætte skud fra stubben, det gælder bl.a. el og eg og så bøg i Jylland, blot de ikke er for store når de fældes. Spøjst nok gælder det ikke bøg på Sjælland, en forskel som ingen har givet en rigtig god forklaring på. Blot endnu et argument for, at man skal tænke sig om, før man flytter rundt på planter og dyr, man kan let uforvarende komme til at ødelægge spændende variation i naturen.

Rummet mellem stammerne har en diameter på noget over to meter. Foto: Torben Larsen Skubbes langsomt ud
Når de nye stammer vokser op og bliver tykkere, kan der ske to ting, enten vokser stammerne ind i hinanden, og danner en tæt kompakt masse som en stamme, eller også vil stammernes tykkelsesvækst lige så stille skubbe de andre stammer udad, så træet hvert år skubbes yderlig nogle centimeter udad og dermed brede sig over større og større arealer. Det er helt givet det sidste, der er sket her.

Vi må forestille os, at da bøgen var helt ung stod stammerne tæt som en buket, men år for år skubbes de udad. Når der så er så mange stammer som her, går udskubningen naturligvis også hurtigere, og vi når den store omfang. Samtidig har vi her været så heldige, at de enkelte stammer næsten ikke hælder udad, så de kan forhåbentlig stå i mange år.

Ved en tilsvarende pil på rastepladsen i Sønderskoven er rummet mellem stammerne på 10 år blevet ca. en halv meter, men her skubbes stammerne samtidig skråt udad, så de nu står meget skævt, og det er et spørgsmål, hvor længe vi kan lade dem stå.

Stifinder
Mangestammebøgen står frit på græsplænen ved Himmelbjerget lige vest for talerstolen.

Jeg kan anbefale at besøge stedet om vinteren, da kan man færdes der frit og i fred og ro.

GPS koordinater: 56° 06.253N 009°41.231Ø