Cryptomeriaen i Vesterskoven

Cryptomeria som skovtræ var et eksperiment i Silkeborg Vesterskov. Det tegner ikke til at blive nogen stor succes. Men nu er træerne der, og de får foreløbig lov til at blive stående. Foto: Torben Larsen Smukke træer, men rent økonomisk blev de ikke nogen succes for skoven

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Skoven er dyrket jord, nøjagtig ligesom man dyrker sin køkkenhave med kruspersille, røde radiser og purløg. Forskellen er blot, at i skoven tager en enkelt afgrøde op mod 100 år. Alligevel forsøger vi os ofte med at prøve nye afgrøder, nøjagtig som man gør i haven. Nogle afgrøder lykkes flot, se blot på rødgran og lærk. Andre ting - tja, så har vi prøvet det!

Men tilbage står i skoven flere steder spøjse træarter. En af disse kan opleve midt i Vesterskoven, her står en lille plantning med cryptomeria og cypresser. Cryptomeria stammer oprindelig fra Japan og Kina, hvor den bliver til et stort flot træ. Stammen er beklædt med lange løse barkstrimler, lidt lig enebær. Grenene er slanke og ligesom snor sig slangeagtig med tætstillede nåle. Det gør, at grenene bliver ret flotte, så den plantes ret hyppigt i haver.

De flotte grene - måske kunne man bruge dem til produktion af pyntegrønt? Derfor var det også ret naturligt at prøve træet i vores skove, da der viste sig en mulighed derfor.

I 1975 rejste planteskoleejer C.G. Thøgersen (ham der siden stod for etableringen af vådbundsarboretet ved Ferskvandscentret i Silkeborg) til Sverige for at stå for anlæg af et arboret. Derfor skulle hans planteskole i Gl. Rye ryddes. Her stod bl.a. cryptomeria og cypresser. Midt i Vesterskoven var der en bevoksning med ret store nobilisgran, hvor der fint kunne plantes nedenunder. Som tænkt, så gjort. I dag er her en ret usædvanlig bevoksning med store flotte nobilis og under disse en tæt blandet bevoksning af træer man normalt ikke finder i vores skove.

Både cryptomeriaen og cypresserne kunne nok sælges som klippegrønt, men desværre ikke i det omfang, man havde håbet, og ikke til så gode priser, som der skulle til. Men nu er de plantet og i vækst. Ligesom i haven er det ikke alle nye planter, der er lige gode, men nu får de lov at blive stående. Måske kan der vise sig et eller andet skægt, de kan bruges til, og ellers er de smukke og særprægede, og de vil nok med tiden kunne bruges til tømmer.

Stifinder
Fra Østre Søbad ved Almind Sø følger man stien ind i skoven syd om søen. Her fortsættes over Odderbæk og videre fremad over Naturstien. Kort efter deler vejen sig i et Y. Her vælges den venstre gren ned gennem alleen.

Derpå endnu et Y, hvor man vælger den højre gren. Cirka 600 meter længere fremme kommer man til en vejtrekant, fortsæt her til venstre, og efter yderligere cirka 250 meter kommer cryptomeriaen lige efter et vejkryds på venstre side af vejen.

GPS koordinater: 56° 08.287N 009°31.598Ø