Den gamle hule eg ved Århusbakken

Den gamle hule eg på Århusbakken, som den nu ser ud, efter den er blevet kraftigt beskåret for at hindre, at den styrter omkuld i en storm. Foto: Torben Larsen Mange historier knytter sig til det eventyrlige træ  - men de er ikke alle sande

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Mellem vejen og cykelstien på Århusbakken står Silkeborgs ældste indbygger - det er en eg.

Hvor gammel den faktisk er, er der ingen der ved, og vi får det aldrig at vide, al den stund der kun er en tynd skal tilbage af træet. At den er gammel, er der imidlertid ingen tvivl om, den står lige ved vejkanten og har nok altid stået ret åbent. Jordbunden her er sandet og træet har nok groet langsomt.

Det fortælles, at i 1700-tallet skulle bønderne i Hårup svare landgilde til herremanden på Silkeborg.

Men de to parter var blevet uenige om andre ting, og bønderne havde fundet ud af, at de kun var pligtige til at køre landgilde indtil grænsen for hovedgårdsjorden. Da de kom til den gamle eg, læssede de af der med ordene "vil du have det, så kan du tage det", og kørte så hjem igen.

Om denne historie er sand, har jeg ikke kunnet få bekræftet, men givet er det, at allerede dengang har egen stået her og haft en pæn størrelse.
Usande historier
En anden historie lader Kong Svend eller Svend Felding gemme sig i træet for sine forfølgere. For kong Svends vedkommende var det efter slaget på Grathe Hede i 1157. Den beretning kan ikke være rigtig, træet kan
godt have stået der, men det ville så være i sin ungdoms fejreste århundreder og slet ikke hul.

Alderen plager den gamle eg på Århusbakken, og for at undgå, at det svækkede træ vælter i en storm, er det nødvendigt at beskære kronen. Foto: Torben Larsen En anden beretning vil lade det være det træ, der har inspireret H.C. Andersen til eventyret "Fyrtøjet". Det kan dog heller ikke være korrekt, da dette eventyr blev skrevet i 1835, længe før H.C. Andersen besøgte Silkeborg første gang.

Et gammelt billede fra starten af sidste århundrede viser egen stadig ved magt, selv om den allerede da var hul (J. Horskjær Silkeborg 1845-1982, side 57).

I 1930-erne havde den stadig krone, men man kunne da stå i læ i den i regnvejr som i et skilderhus.
I dag er træet kun en ruin med enkelte store grene på en hul skal. Oveni købet har nogen på et tidspunkt tændt ild inde i træet, så indersiden er forkullet. Om dette er til skade eller gavn er usikkert, overfladisk forkulning kan virke som imprægnering på træ.
Nyklippet
Træet holdes i dag oprejst med solide barduner, og der er ikke tvivl om, at uden disse ville træet allerede være faldet.

Netop for at sikre træet mod at vælte, har kommunen her i efteråret været ude med saven og beskåret træet for alle større grene.

I øjeblikket ser den gamle eg derfor noget skaldet ud, men blot vent, ege er eminente til at sætte nye grene ud, og allerede næste sommer vil vi se det grønt igen. Det bliver med en mindre krone end oprindelig, men til gengæld med en krone, som træet har en chance for at bære uden at vælte, så vi kan få glæde af træet endnu i mange år.

Rundt om i en kreds står der i dag ærværdige store ege i en kreds svarende til, hvor langt kronen nåede ud i sin tid. Givet døtre af den gamle eg, klar til at tage over, når tidens fylde kommer.

Stifinder
Den Gamle Eg er let at finde. Følg Århusbakken ud af Silkeborg mod Århus. Lige ved bygrænsen er der en rasteplads ind på nordsiden af vejen. Herfra er der kun kort at gå langs vejen hen til egen, der står mellem cykelstien og kørebanen lige ved Århusvej.

GPS koordinater: 56 °10.152N 009°34.846Ø