Den store eg ved Diggerdam - Silkeborgskovenes største træ

Den store tve-stammede eg ved Diggerdam i Sønderskoven. De to stammer skyldes, at der tidligere var såkaldt stævningsdrift i området. Den oprindelige stamme er på et tidspunkt blevet fældet, og nye skud har fået lov til at vokse op fra stubben. Foto Torben Larsen Den to-stammede eg indeholder formentlig flere kubikmeter ved end noget andet træ i Silkeborg-skovene

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Midt i Sønderskoven er der en stor rasteplads. På den modsatte side af vejen ligger Diggerdam, en lille opstemmet dam hvor Rødebæk og Thyges Bæk løber sammen. Lige vest for denne stikker der en knold med ler op af den ellers sandede jordbund. Det er nok årsagen til, at der her står et træ, der formentlig er det træ, der indeholder flest kubikmeter i Silkeborgskovene.
Det er et egetræ med to svære stammer, hver med en omkreds på godt 350 cm. Den sydligste står meget rank, medens den mod nord hælder slemt til siden, og hvert forår, går vi og gruer for, om det er i år, den vælter ned over bækken. Vi ved ikke hvor godt den har fat, men på et tidspunkt vil den givet vælte.
Stævningsskov
Sammen med fire middelstore ege, der står nordøst for dammen, er træet rester af den gamle skov i området. Denne bestod af løvtræer, der blev drevet med det, der hedder stævningsdrift.

Træerne blev fældet, og fra stubben voksede nye skud op. Efter en årrække tyndede man skuddene, så en-tre stod tilbage og fik lov at gro op til nye stammer. Den store eg og dens partnere er også fremkommet på den måde, og det vil sige, at de to stammer i virkeligheden ”kun” er sidegrene til det oprindelige træ. Hver stamme for sig ville udgøre et smukt og stort egetræ.

Træet har flere gange været presset af bøge og graner, der var vokset op mellem de nederste af dens grene, men fra skovvæsenets side har man valgt, at det skal bevares længst muligt, så de træer, der trykkede hårdest, er blevet skåret ned med hård hånd. Det har i øvrigt betydet, at der lige ved siden af egen står en ung bøg, hvor man kan se, hvordan stævningsdrift virkede. Den har været skåret ned to gange.
Stod ved vejen
Hvor gammel træet er, er svært at sige. Oprindelig gik vejen gennem Sønderskoven nord om den sump, hvor der nu er dam, og man kan forestille sig, at træerne har stået langs vejen og dermed ret åbent. Træer, der står åbent, har altid bedre mulighed for at blive store.
De øvrige gamle ege i området er angrebet noget af svamp og har afbrudte grene, og bærer præg af alder. De er nok adskillige hundrede år, og mon ikke den store eg er lige så gammel.

Størrelsen betyder ikke nødvendigvis, at det er ældre. Det står på en næringsrig plet og der er kort til vand, så det har nok betydet at det har groet rimelig hurtigt.

Men gamle egetræers alder har ofte været overdrevet, som den tidligere leder for forstbotanisk have Søren Ødum engang sagde: Det tager ca. 400 år at lave en tusindårig eg.

Fakta

Skovfoged Allan Stjerne Hansen fra Rødebækshus Skovpart, der bl.a. omfatter Sønderskoven, har for nylig igen set nærmere på den store tvillinge-eg ved Diggerdam. Han giver følgende vurdering:

Stamme A: Diameter i brysthøjde 100 cm, omkreds 352 cm, volumen ca. 10,25 kbm
Stamme B: Diameter i brysthøjde 105 cm, omkreds 362 cm, volumen ca. 11,50 kbm

Det vil sige en totalmasse på mellem 21 og 22 kbm træ svarende til ca. 43 rm brænde - hvis det hele skulle den vej.

Træets højde er 27,5 m og alderen skønnes til 225 - 275 år.

GPS Koordinater: 56° 07.165N 009°36.187Ø