Douglas-katedralen i Vesterskoven

Douglas-alleen i Vesterskoven er imponerende, men træerne kan fortsat blive meget større. Foto: Torben Larsen Godt 20 træer, der alle er omkring  40 meter høje, danner en allé ved Hjortedalsvej

Af naturvejleder Jan kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

At opleve store træer og at prale af store træer hører til en af fornøjelserne i en skov.

I Silkeborgskovene vil vi især gerne prale med vore store douglas. Et af de bedste steder at se dem er langs Hjortedalsvej i Vesterskoven. Her står på hver side af vejen en række douglas. I alt står her godt 20 træer lige ud til vejen og danner nu en søjleallé. Netop fordi vejen krummer, kan man se ned over hele rækken af store træer. Det er næsten som at stå i en katedral med høje søjler under et grønt og blåt tag.

Alleen er i virkeligheden blot de træer der har stået langs vejen. Går man ind i bevoksningen, vil man opdage, at der også her og der inde bagved står store træer. Lige langs vejen har størstedelen af træerne fået lov at blive stående og danner dermed alleen. Samtidig er det sådant, at et træs væksthastighed vokser med kronens størrelse, og netop her, hvor træerne står ud langs vejen, har træerne haft dybere og større krone og har derfor vokset lidt hurtigere. I dag er de så store, at de når næsten helt over vejen, og denne virkning er derfor stort set ophørt.

Træerne i alleen kommer samtidig til at virke større, fordi den omgivende skov ikke er fuld udvokset. Når det engang sker, vil de blot fremtræde som tykke.
Tåler brand
Barken på de store douglas er korkagtig furet og grov.
Fra naturens hånd er denne bark beregnet på at beskytte træerne mod skovbrande. En mindre brand kan afbrænde underskov og dødt materiale, men barken kan næsten ikke brænde og isolerer effektivt mod varmen, så bare kronerne ikke nås, skades træerne ikke. Tværtimod kan en skovbundsbrand forberede skovbunden til fremspiring af nye unge træer.
40 meter høje
Alleens træer er "kun" omkring 40 meter høje og tykkelsen er ikke usædvanlig, kun op til 118 cm i brysthøjdetykkelse.
Det, der gør dem specielle, er først og fremmest deres fremtrædende placering i skoven. Det har da også gjort, at skovvæsenet stort set holder hånden over dem. Måske er det her, vi skal se, hvad douglasgran kan præstere, når den får yderligere et par hundrede år på bagen.

Stifinder
Fra Østre Søbad ved Almind Sø følges vejen syd om søen og ind i skoven.

Man går over Odderbæk og videre ind i skoven over naturstien mod Horsens.

Lidt efter deler vejen sig i et Y, vælg her den venstre gren og kort efter står du ved alléen.

GPS koordinater: 56° 08.468N 009°32.396Ø