Dværgblåbær - vores mindste »træ«

Træ eller busk? Forstår man ved træ vækster, der har forveddede stammer, som holder flere år, så er dværgblåbær vores mindste træ. Til sammenligning holder Jan Kjærgaard i hånden en almindelig blåbær. Foto: Torben Larsen Enkelte steder på Silkeborg-egnen kan man finde varianter af blåbær, hvor de små buske kun bliver cirka 10 cm høje

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Grænsen mellem træer og buske er ikke altid helt klar. Begge har forveddede stammer, som holder flere år. Normalt regnes det som en busk, hvis størrelsen er under cirka seks meter, og der er flere lige betydningsfulde stammer. Der er imidlertid overgange, og det har måske heller ikke så stor interesse for planterne, men mere for mennesker, der gerne vil bringe orden i alting.Under alle omstændigheder er der tale om træagtige vækster. Dermed er buske små træer.

Nogle buske er meget små og kaldes så dværgbuske, det er f.eks. lyng og blåbær. Nu er det imidlertid sådan, at vi i Silkeborgskovene har fundet en dværgform af blåbær. En dværg af en dværg, mindre kan det vel næppe blive, og jeg vil derfor godt udnævne dværgblåbær til at være vores mindste træ.

Dværgblåbær er ikke nogen selvstændig art, men blot en variant af almindelig blåbær.

Kun 10 centimeter
Almindelig blåbær er normalt 20-40 centimeter høj, enkelte gange mere. Forgreningen er ret åben, bladene omkring en centimeter lange, og de tabes om efteråret.

Dværgblåbær er kun cirka 10 centimeter høj. Grenene er ret tynde, til gengæld busker den sig meget mere. Bladene er små, oftest under en halv centimeter, og de er tilbøjelige til at blive på grenene om vinteren.

Man kunne måske forestille sig, at dværgblåbær bare var unge individer, der ikke var udvokset endnu, eller planter der trives dårligt. Det ser nu ikke ud til at være tilfældet. De fleste steder har den stået side om side med almindeligt udseende blåbær.

Seks fund
Det først eksemplar af dværgblåbær fandt vi i 1997 ved Jenskær, og foreløbig har vi fundet dværgblåbær seks steder, alle i omegnen af Silkeborg. Det er tænkeligt, at den er mere udbredt, vi ved det blot ikke, for hvor mange ser efter så små træer i en skov af kæmper.

Det kunne imidlertid være interessant at undersøge, om formen er mere udbredt og hvor den findes. Fem af de seks steder, den er fundet, har været i eller lige ved fattige moser. Måske er det tilfældigt, men vi ved det ikke, før vi har fundet nogle flere og lært noget mere at kende om dette vores allermindste men mest unikke Silkeborg-træ.

Stifinder
Dværgblåbær er bl.a. fundet to steder i Vejlbo Mose i sydenden af Silkeborg. Dels som en bevoksning ved skovbrynet i sydøsthjørnet af søen, dels på mosefladen lige nedenfor hvor Drewsens tørvefabrik oprindelig lå.

Pas på hugormene når I færdes i mosen.

GPS koordinater: 56° 09.180N 009°33.378Ø