Eventyrtræet ved Tranevig

Hvis fantasien er i orden, kan man finde såvel et hjortehoved som en trold og en bisonokse - og sikkert også meget andet - skjult i eventyrtræet ved Tranevig. Foto: Torben Larsen I Vesterskoven findes et rigtigt troldetræ

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt.

Ud mod søer og andre åbne områder lader man som regel et skovbryn stå for at beskytte træerne indenfor. Her bevares grenene i lav højde, da der er lys nok. Træerne får lov at stå og bliver derfor temmelig gamle, og hvis det så samtidig er et vindomsust sted, bliver træerne ofte knudrede, rigtige troldetræer.

Et af de gode af sådanne træer står i Vesterskoven ude på fisketangen ved østsiden af Tranevig. Den har oprindelig stået i skovbrynet ned mod en mose, der fra Tranevig har slået en bugt ind i skoven og adskilt Fisketange fra Arnakke. I dag er sumpen groet til med birk og gran, og træet står derfor lidt indeklemt, men samtidig beskyttet.

Træet er meget knudret med overvoksede knaster, sidegrene, der bugter sig, og hulheder. Stammen er kun ca. 3 meter høj, og derfra strækker flere grene sig opad, der nok først er kommet til, efter at træet har fået læ fra vest af nyskoven ude i sumpen.

Hvor meget, man kan få ud af et sådant træ, er op til fantasien, men i hvert fald er der et hjortehoved, en trold og en bisonokse i den.

Men jeg tror, at enhver kan finde de dyr eller væsener, han/hun ønsker, og det må så være op til folks egen fortællelyst at fantasere om, hvorfor netop de væsener er blevet til træ, og om træet faktisk altid blot er et træ.

Måske har Tolkien ret, når han snakker om, at træer er levende væsener, der står, men også kan gå og handle, hvis de ønsker det.

Det gamle eventyrtræ er rimeligt sundt og kan givet holde i mange år endnu. Ungskoven mod vest og nord beskytter den godt mod vinden, og vand er der nok af så tæt på sumpen. Træets eneste umiddelbare problem er nok, at de unge fløse af graner efterhånden står den for nær. Den kommer med tiden i klemme, men det må vi jo så råde bod på.

Stifinder
Eventyrtræet kan være ret vanskeligt at finde. Med udgangspunkt fra Villa Granly ved Silkeborg Bad følger man skovvejen mod syd. Efter cirka 400 meter kommer der unge ege på højre side. Hør følges skovsporet ud gennem egene, lige på grænsen mellem gran og eg. Godt 200 meter ude er det, som om man komme til enden af den bakkekam, man går på. Her går man ned til højre mellem egene ned til kanten af sumpen, og her står træet gemt uden for vej og sti.

GPS koordinater: 56° 08.846N  009°31.148Ø