En buket af stammer ved Alling Klosters gamle ask

Mellem fem og otte stammer - alt efter hvad man tæller med - udgør tilsammen den gamle kloster-ask. Foto: Torben Larsen Træet har sandsynligvis på et tidspunkt mistet sin oprindelige stamme - og nye skyd er blevet til en stor håndfuld nye stammer

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Ved det sydøstlige hjørne af Alling Sø ligger ruinerne af det gamle benediktinerkloster, Alling Kloster. Tilbage af klostret er der kun nogle murrester, der i terrænet er markeret med jorddiger, så man får et billede af klostrets omfang. Desuden kan man se, at alle muldvarpeskuddene er fulde af stumper af gamle mursten, og at der mellem græs og syre står en del gamle lægeurter, som har overlevet siden middelalderen.

Midt på tomten står der så også en ask af usædvanlig omfang og udseende. I dag fremtræder den nærmest som en bred busk med mange sideordnede stammer omkring en stor hulhed i midten. Et helt andet udseende, end hvad vi normalt forventer, når man tænker på skovenes slanke høje asketræer. Fra side til side er træet over 2 meter, og alt efter hvordan man tæller, består det af fem-otte stammer.

Man må forstille sig, at her oprindelig har stået et asketræ, der på et tidspunkt er blevet fældet, og hvor stubben derpå har skudt en sværm af sideskud. Ved en sådan "buket" af stammer, har det vist sig, at de enkelte stammer lige så stille kan skubbe hinanden udad, så kransen bliver større, end det oprindelige træ var tyk. Bredden siger således ikke så meget om det fældede træs tykkelse.

Lysforholdene for træets nye stammer har været gode, de har kun skygget for hinanden, og resultatet er, at de er vokset udad, og nogle af dem er næsten liggende. Herved har man fået en ask, der er næsten lige så bred, som den er høj.
I midten af asken, hvor man må formode, at den oprindelige stamme har stået, er der i dag et stort hulrum. Foto: Torben Larsen Alderen tør jeg næppe gætte på, men jordbunden er næringsrig, så fritstående træer vil vokse hurtigt. Sammen med en "udskubnings"-effekt afspejler omfanget nok ikke, at det er et oldgammelt træ. Normalt bliver ask sjældent over 3-400 år, men på den anden side er den oprindelige stub fuldstændig rådnet væk, og med en stamme, der skal vokse op mindst to gange, er de 300 år måske ikke det dårligste gæt.

Asketræer blev tidligere brugt en del omkring gårde som værnetræ, særligt mod brand, og man kan ikke lade være med at fantasere videre og tænke på, om der ved det gamle kloster har stået en ask i fratergården, og om denne ask kunne være en efterkommer helt tilbage fra munketiden.

Stifinder
Følg Ansvej fra Silkeborg og nordud. Fra Grauballe køres yderlig ca. 4,5 km nordpå.

Her i en skovslugt kommer man til Alling Å. Lige på sydsiden af denne går en skovvej ind mod vest (til venstre).

Her går man ind og følger skovvejen ca. 1 km langs sydkanten af ådalen. Herude er der en sidesti til højre med  afmærkning til Alling Kloster.

GPS koordinater: 56° 16.017N 009°36.711Ø