De store ege i området ved havnen i Silkeborg

Den gamle eg på Smedebakken ved Papirfabrikken er så udrådnet, at man kan kravle helt ind i stammen. Foto: Torben Larsen Nogle af de flotteste ege ved Silkeborg finder man inde i byen

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Cirka 40 meter ind ad Smedebakken fra rundkørslen står en gammel stor eg.  Den er ovre sine bedste år men stadig livskraftig. Lavt på stammen har den dannet store puder af vanris, der gør det lidt vanskelig at måle omkredsen, men målt på bedste beskub er den ca. 460 cm i brysthøjdediameter.

Ud mod Smedebakken er vejen kommet for nær, men man har pietetsfuld understøttet det gamle træ med en cementmur. Bort fra vejen kan man se, at træet er udrådnet, og man kan kravle helt ind i stammen ad et stort hul nede ved jorden.
Stor krone
Kronen har i sin tid været ret omfangsrig, men flere svære grene er brudt af, og nu er krone og stammens styrke nok bedre tilpasset hinanden. Hvor gammel træet er, er umuligt at sige. Vi er på noget af den bedre jord i Silkeborg, og derfor kan vi nok vente, at træer vil vokse rimelig hurtigt. Skal jeg gætte, bliver det nok ikke meget over 500 år.

Området her langs åen og ved skrænten, hvorpå sygehuset ligger, er rimelig næringsrig jord, hvad der da også kan ses af plantevæksten i skrænten op mod sygehuset. Her står store aske og nogle af egnens største bævreasp samt en kraftig bevoksning med vedbend både på jorden og op ad træerne.
To arter
Vi har to arter af eg i Danmark, stilkeg, som er vidt udbredt, og vintereg, der især vokser på sandede og grusede jorde. Vinteregen er den, vi er vant til at finde som gamle ege i vores skove. Men netop træet på Smedebakken, der jo står på god jord, er en stilkeg. I forhold til jordbund passer det perfekt. Man kan blot overraske sig over, hvor fint træerne selv er i stand til at tilpasse sig og finde frem til de rette levesteder, når de får lov.
Langs Remstrup Å mellem havnen og jernbanebroen kan man finde flere pragteksemplarer af ege. Som disse, der står i haven ved stiftelserne på Åhavevej. Foto: Torben Larsen Egene langs åen
For os, der godt kan lide ege, kan det være en god ide fra Smedebakken at gå en tur videre op langs åen forbi havnen og hen til den gamle jernbanebro over Remstrup Å. Undervejs vil man på begge sider af åen kunne se endnu flere ganske dekorative og flotte ege.

På østsiden af åen, over mod Iskælderdalen, er det vintereg vi møder, og her er jorden da også ret sandet.

Store træer gør sig imidlertid ofte bedst på afstand og se undervejs engang over åen til haverne ved stiftelserne. Her står tre store ege, hvoraf især de to gør sig. Store stærke ege, der stadig er i deres bedste kraft. Jorden her i de gamle haver er næringsrig, så mon ikke træerne vokser hurtigt.

Gå engang over åen og gå ned og besøg dem, der er en sti mellem stiftelserne. Da vil man samtidig opdage, at den største igen er en stilkeg, barkfurerne er ganske voldsomme herpå, op til fem cm dybe. De to lidt mindre ege er spøjst nok vistnok krydsninger mellem de to egearter. Både blade og frugter er en mellemting, men mon ikke også jorden her var en mellemting, da egene spirede.

Stifinder
Fra rundkørslen lige ved Hjejlekiosken går man cirka 40 meter ind af Smedebakken. Her står den gamle hule eg lige ved vejen. For at fortsætte turen går man retur til Hjejlekiosken og følger åen opstrøms til Jernbanebroerne, hvor man kan skifte side og gå retur via vandrerhjemmet og Åhavevej.

GPS koordinater: 56° 10.104N  009.33.263Ø