Hjortehovedtræet i Østerskoven

Har man det rette blik for det, ligner træet ved Brassø et hjortehoved - eller måske en elg - med et særdeles veludviklet gevir. Foto: Torben Larsen Langs søbredder finder man ofte mange spøjse træer

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

I 1962 udgav Wolkvarts bogen "Vandringer i Silkeborgskovene". Heri er mange gode iagttagelser, som stadig er værd at bemærke. Wolkvarts havde bl.a. også godt blik for kuriøse træer, og et af de steder, han beskriver, er Østerskoven, turen ud langs bredden af Brassø, og alle de spøjse træer, der står her.

Wolkvarts har fuldstændig ret i, at netop de yderste få meter mod søerne indeholder rigtig mange sjove træer, fordi der ikke drives skovbrug her, men det må anses for et skovbryn, så turen rundt her er stadig værd at gå, og så må man selv bruge sin fantasi.

Bøg - eller hjort?
Et af de træer, Wolkvarts særligt fremhævede undervejs rundt, er "Hjortehovedtræet", et træ, der er vokset, så det kommer til at ligne hovedet af en hjort med et stort flot gevir.

Træet står her endnu. Det er et bøgetræ, fra jorden vokser det ret fladt ud over vandet cirka halvanden meter, derpå drejer det abrupt ud til højre med en lang udvækst, der fint kan ligne hovedet på en hjort. På landsiden er der oven i købet en fordybning, hvor øjet sidder. Resten af stamme og krone drejer let til venstre og fortsætter så opad og danner træets egentlige krone - og hjortens meget veludviklede gevir.

For 40 år siden, da Wolkvarts beskrev træet, har det været en rimelig slank bøg. Hjortehovedet har været spidst og yndefuldt, men i de forløbne år er træet stadig vokset i tykkelse.

Tyrenakke
Hjorten er der stadigvæk, men nakken på dyret er nærmest blevet en tyrenakke, bred og kraftig. Hovedet er blevet noget mere plumpt, måske er det nærmere en elg eller irsk kæmpehjort, vi har med at gøre i dag, og ikke den yndefulde kronhjort ved en skovsø.

Sammenflettet
Turen ud langs søbredden er dog stadig værd at gå, hjortehovedtræet er nok værd at se, og så får man oven i handelen en masse andre skægge træer. Umiddelbart efter Hjortehovedtræet står der f.eks. en bøg og en birk, der er vokset sammen, men ikke nok med det, oppe i godt to meters højde er birken derpå groet sammen med en el.

Stifinder
Gå ind i Østerskoven ved Myrhus over for Østre Søbad ved Almind Sø og følg søbredden rundt.

Selve Hjortehovedtræet er på det yderste, sydøstlige hjørne af den store halvø (Assinghoved), der her går ud i Brassø - søværts stien.

GPS koordinater: 56° 08.740N 009°34.067Ø