Den hullede eg ved Almindsø

Som soldaten i Fyrtøjet kan man ved Almindsø kravle ind i et hult træ. Den store hule eg står nær Vestre Søbad.  Foto: Torben Larsen Bøge-egeskoven langs bredden af Almindsø rummer mange spændende træer

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkebog Statsskovdistrikt

Langs bredden af Almindsø mellem Østre og Vestre Søbad og videre nordpå til p-pladsen findes nogle af de mest fantasifulde træer på Silkeborgegnen.

Her er flere træer, hvor grene er vokset sammen så de danner hultræer, til helse for hvem der måtte behøve det. På spidsen af halvøen lige syd for Vestre Søbad er træerne tydelig stævnede, og bøgene her står med hele buketter af grene.

Det kan i denne vrimmel af spændende og kuriøse træer være vanskelig at finde sin favorit, men skal jeg vælge, tager jeg den store hule eg, der står lige ved stien syd for Vestre Søbad.
Træets stamme er kort og kompakt med en stor klump ved foden ud mod søsiden. Klumpen er dannet af vanris, der er vokset frem igen og igen, og med tiden har dannet en stor knudret pude.
Egen har netop en fænomenal evne til at danne nye grene. Overalt i barken sidder der sovende knopper. Hvis træet så trives dårligt eller taber grene, kan den skyde nye grene frem, enten som enkeltgrene, der vokser ud til egentlige grene, eller tætte nålepuder af små grene. Det er sidstnævnte, der kaldes vanris. På vores eg er sådanne vanris igen og igen vokset frem og har med tiden dannet den store knude.

I godt to meters højde har kronen grenet sig ud, men de fleste af de oprindelige grene er for længst knækket af og erstattet af nye. I dag består kronen af to middelstore grene. Ikke meget for et træ af den størrelse.

Hul stamme
Nederst på vanrisknuden lige over jorden er der et stort hul ind i stammen, og hvis man ikke er for stor, kan man her komme ind i træet, der er helt hult, og man kan her se opad i stammen og ud igen, for oppe i kronen foran de to grene er der et stort hul ned i stammen. Herinde i det hule træ kan man så selv, som en anden soldat i "Fyrtøjet", prøve sine evner i at finde hunde og skatte inde i hule træer.Det lykkes dog ikke altid, men det er nu altid spændende at komme ind i huler, og nogle kan faktisk godt komme op gennem stammen og ud af de øvre huller. Træet er et rigtigt legetræ med sine hulheder og muligheder for at fantasien skal få lov at spille, og jeg gad nok se den børnefamilie, der kan gå upåagtet forbi sådant et træ.

Stifinder
Fra p-pladsen ved Almindsø følges den sønære sti nordpå langs bredden af Almindsø.

Træet står så cirka 50 meter syd for vestbadet lige ved stien. Hullerne vender alle ud mod vandet, væk fra stien.

GPS Koordinater: 56° 09.101N  009.32.725Ø