Kæmpe-juletræet ved Kroghs Bænk

Nobilis har været dyrket i Danmark siden 1880-erne, og træerne ved Kroghs Bænk er blandt de ældste i landet. Foto: Torben Larsen En 38 meter høj nobilis indeholder omkring 23 kubikmeter træmasse

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Varieret skov med store og små træer - med løv- og nåletræer blandet - giver ofte de bedste oplevelser på skovturen. Især store træer giver ofte skoven et vist pompøst skær, og er man til store træer, så er en tur rundt om Almind Sø en god ide.

De tykkeste graner
Især ved Kroghs Bænk skal man gøre holdt, her er nogle af de tykkeste graner i Silkeborg-skovene. Her står meget store og tykke graner spredt mellem mindre bøg og ung opvækst. Lige ved bænken er det mest nobilis og douglasgran, men længere inde i skoven også almindelig ædelgran. Lidt inde mellem de øvrige træer lige syd for bænken står den tykkeste gran, vi kan præstere.

Volumen: 23 kbm
Det er en nobilis-ædelgran. Brysthøjdediameterne er ca. 124 cm. Højden er svær at måle her, men den er vurderet til 38 meter, og det skulle give et volumen på imponerende ca. 23 kubikmeter.
Nobilis er normalt en træart, der bruges til at klippe pyntegrønt af eller fælde i en ung alder til juletræer – sikke et juletræ her kunne blive!

Nobilisen på Krogs Bænk er stor, men den har alligevel sine overmænd, blandt andet denne i Vesterskoven med en diameter på 135 cm. Foto: Torben Larsen Lidt længere ude mod vest passeres Skadebækken. Også her står der meget store og flotte graner, men desuden er der to træer, der er væltede og har fået lov at blive liggende. Den ene som bro over bæk-kløften, den anden inde på fast land. De er alle tiders klatrestammer for småfolk og gode hvilepunkter for dem, der er lidt mere tunge bagi.

Nobilis stammer oprindelig fra det vestlige Nordamerika, men man startede med at plante det i danske skove i 1880-erne, og stadig planter man meget. Selvom nobilis er kendt for at gro ret hurtigt, så må dette træ høre til nogle af de ældste herhjemme.

Et monument
Den har nu nået en sådan størrelse, at den er blevet et monument i sig selv og vil givet få lov at stå, til dens tid er udløbet. Sammen med tilsvarende store eksemplarer i Linå/Vesterskov er den med til at vise, hvad den kan præstere her i landet. I sit hjemland kan den til gengæld blive over 5 meter i diameter.

Rettelse til denne uges artikel
I sidste uge påstod jeg, at vores største gran står ved Kroghs Bænk. Skovløber Leif Andersen har efterfølgende gjort mig opmærksom på et par andre anseelige træer. Det fik os til at køre ud og måle omkredsen på flere træer.

Den største vi fandt, var en anden nobilis, der målte 422 cm i omkreds svarende til en diameter på 135 cm - nobilisen på Kroghs Bænk har en diameter på cirka 124 cm..

For at finde den skal man fra Østbadet ved Almind Sø gå ind i skoven, over Odderbæk og videre mod syd. Lige før man når naturstien skal man dreje til højre ind i bevoksningen. Her står den på en bakketop.

Videre ad naturstien cirka 100 meter mod Silkeborg Bad står flere store nobilis og douglas. Den største her var 412 cm svarende til 131 cm i diameter.

I samme omgang målte vi så den store kæmpeædelgran på Kunstcenter Silkeborg Bad. Den målte 402 cm i omkreds, svarende til 128 cm i diameter.

En ædelgran i Linå Vesterskov er - måske - det tykkeste træ i Silkeborg-skovene. Den har en diameter på 150 cm og en omkreds på 472 cm! Foto: Torben Larsen En endnu tykkere gran
Her følger en rettelse til en rettelse!

For 14 dage siden skrev vi her i serien om markante træer, at den tykkeste gran i Silkeborg-skovene vist stod ved Kroghs Bænk. Det er en nobilis med en diameter på cirka 124 cm.
I sidste uge kunne vi så fortælle om et par endnu større graner - en nobilis i Vesterskoven med en diameter på 135 cm (omkreds 422 cm) og en ædelgran ved Kunstcentret Silkeborg Bad med en diameter på 128 cm (omkreds 402 cm).
En ædelgran i Linå Vesterskov er - måske - det tykkeste træ i Silkeborg-skovene. Den har en diameter på 150 cm og en omkreds på 472 cm! Foto: Torben Larsen Men det viser sig, at vi i Silkeborg-området har endnu flere tykke graner. Linå Vesterskov melder sig nu på banen med en almindelig ædelgran med en brysthøjdeomkreds på 472 cm svarende til en diameter på 150 cm. – Er der nogen der kan slå den?

Stifinder
Til Kroghs bænk: Følg den sønære sti fra Østre Søbad ved Almind Sø rundt langs sydsiden af søen. Herved vil du automatisk komme til Kroghs bænk efter cirka 900 meter og til Skadebækken cirka 200 meter senere.

GPS koordinater:

  • Kroghs bænk 56° 08.760N 009°32.716Ø
  • Vesterskoven 56° 08.692N 009°32.598Ø
  • Linå Vesterskov 56° 08.188N 009°40.483Ø