Kærestetræerne på højen ved Nåege

Kærestetræerne ved Nåege fletter både  ´tæer´,  ´arme´ og ´hænder´ som et andet forelsket par. Det er en birk og en eg, der her har fundet sammen.  Foto: Torben Larsen Kærestetræerne på højen ved Nåege

Af Naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Når skovdyrkerne planter træer i skovene, kan man tydelig se, at de har været i planteskole: De står med regelmæssige mellemrum og på række og geled. Anderledes ser det ud, når træerne spirer og gror af sig selv, så kommer de med
uregelmæssige mellemrum og forskellige arter mellem hinanden. Det giver en mere uoverskuelig skov, men også ofte en sjovere skov, hvor man kan finde de mærkeligste sammenblandinger.
En af disse pudseløjerligheder står på kæmpehøjen lige ved rastepladsen overfor skovfogedstedet Nåege i Nordskoven. Her er for mange år siden spiret en eg og en birk tæt sammen. De er vokset op, og med tykkelsen er de med tiden vokset sammen i den nederste del af stammerne. Lidt længere oppe, er træerne delt i to stammer, men derefter snor de sig om hinanden som to forelskede unge mennesker i et ordentligt smækkys. Det er usikkert, om træernes ved er vokset sammen, så der sker en overførsel af næring og vand, eller om de blot står helt tæt sammen. For oplevelsens skyld er det også mindre væsentligt; det er meget sjovt at stå lidt på afstand og se, om folk kan se, hvilken træart det er. De, der ser på stammen, siger oftest eg, de, der kigger på kronen, siger birk, og så opdager man, at der er snyd med i spillet.
Begge træer er ret krogede i vækst og passer godt sammen med kæmpehøjen med en fornemmelse af ælde.
Kæmpehøjen, som træet står på, er den mest synlige af en række, der ender her ved Nåege. På kæmpehøje drives der generelt ikke skovbrug. De skal ligge åbne, men ofte står der alligevel enkelte gamle selvsåede træer på dem. Det gælder her, hvor der både er kærestetræet og en krøllet bøg. Ligeledes på den næste høj i rækken mod øst, hvor der står flere store dekorative bøge, der nok er et besøg værd.
Kæmpehøjrækken består af mindst seks høje, og de afspejler sandsynligvis et gammelt vejforløb. Kæmpehøje er mindesmærker, og de skulle ses, derfor blev de ofte bygget nær veje. Her, hvor de ligger nede i en dal, kan de angive et vadested.
Muligvis går det vadested, der har været over Remstrup Å, helt tilbage til oldtiden her ved Nåege.
Hvis sagnet om Dynæskongen, der forsøgte at flygte over vadet, er rigtigt, så har vi nok et vejforløb, der strækker sig helt op mod nutiden. Navnet Vejlbo på den anden side af åen kunne også understøtte ideen. En vejle er et fladvandet område, hvor man kan køre over - den ene idé griber den anden, for hvor fortsatte vejen så henad?

Stifinder
Sådan finder du kærestetræerne:
Gå/kør ud af Sejsvej fra Silkeborg. Cirka halvanden kilometer efter jernbaneviadukten findes en stor rasteplads i skoven til venstre (lige over for skovfogedstedet Nåege). Her kører man ind. Kærestetræet står på gravhøjen lige ved opkørslen.
Endnu bedre er det dog at gå fra havnen i Silkeborg og langs Remstrup Å ud til Nåege og så krydse over vejen til rastepladsen. Turen her er meget smuk.
Hjemturen kan eventuelt gå lidt længere oppe i skoven. Tæt på Nåege er der en tunnel under banen - og man kan her se nogle af ´banebirkene´, som vi omtalte i sidste uge. Herfra fortsættes op til Skovriderens Vej, hvor der drejes til venstre, og denne vej følges så ind til Silkeborg.

GPS Koordinater: 56° 09.194N 009°34.371Ø