De gamle bøge knager i Vesterskoven

I Knagerne er mange af de gamle bøge knækket eller væltet, mens andre endnu er forholdsvis sunde. Men  alle nærmer de sig den maksimale levealder for bøg. Foto: Torben Larsen Området "Knagerne" rummer gamle bøgetræer, der er ved at gå i forfald, og det giver levemuligheder for svampe, fugle  og skovmår

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Midt inde i Vesterskoven lidt nordøst for Kongshus ligger et større område med gammel bøgeskov. Området er på et tidspunkt givet navnet "Knagerne" - og med god grund, for kommer man der en dag med lidt blæst, kan man ligefrem høre navnet.

Bøgeområdet er på ca. 5 ha og træerne er angivet til at være godt 230 år gamle. Området er meget afvekslende og kan fortælle en del om bøgetræers liv og levned. Det er tydeligt at se, at bøge på den alder er gamle. Mange af træerne er angrebet af svamp, der er brækket grene af, eller hele træer er faldet. Som helhed er bevoksningen ved at gå i opløsning fra nord mod syd.
Åben slette
I nordenden virker det, der engang var en tæt skov, nu som en græsslette med enkelte spredte stående træer og mange væltede stammer, der ligger i skovbunden og rådner. På dem kan man se, hvordan forskellige svampe efterhånden afløser hinanden.  På nogenlunde frisk træ, både stående og liggende, er det mest fyrsvampe, men også østershatte i sæsonen, senere afløses de af andre svampe, honningsvamp, svovlhat, forskellige poresvampe og som sidste led også skærmhat, pærestøvbold og forskellige huesvampe.
De stammer, der står tilbage, angribes af insekter, og spætterne har hakket dybe gruber ind i veddet efter larver. Nogle træer er udhulede og bosted for spætter, mejser og ugler. Selv den ret sjældne skovmår holder til i området.
Bevæger man sig mod syd, kan man se, at træernes tilstand bliver bedre, de er stadig gamle, men flere og flere står faktisk stadig op, og mængden af svampe falder. Det er især i det område, spætterne har deres reder.
Når spætterne har udhugget deres redehul og brugt det et år, laver de som regel et nyt næste år, og den gamle bolig er ledig til nye indflyttere.
Pas på i storm!
Derfor er knagerne da også et godt område, hvis man vil se på fugle, samle svampe, undersøge insekter eller bare nyde en solplet i skoven, området har det hele, men lad være at komme her en stormvejrsdag, da risikerer man at få et træ i hovedet.

Stifinder
Knagerne nås bedst fra p-pladsen ved Østre Søbad ved Almind Sø. Her følger man vejen syd om søen ned over Odderbæk.

Herfra følges vejen videre sydpå gennem skoven over banestien. Lidt efter deler vejen sig i et Y. Her vælges venstre gren videre sydpå. Følg fortsat vejen mod sydvest ned i skoven.

Efter ca. 1 km kommer man til en gruppe gravhøje ret tæt på vejen. Her er to veje ret tæt sammen, vælg sporet mod øst (det snor sig lidt, det er en gammel oldtidsvej, det vestlige er Langelinie, der er snorlige).

Efter yderligere ca. 300 meter vil man have Knagerne oppe til venstre.

Knagerne kan også nås ved at følge Vesterlundvej ind i skoven fra Virklund mod Kongshus. Her skal man så cirka 300 meter nordpå til højre, når man komme til første kryds inde i skoven.

GPS koordinater: 56° 08.145N 009°31.542Ø