Lindene i Velling Skov - en rest af fortidens skove

De to store linde mellem Velling og Krude Mølle udgør en portal, men de er næppe plantet med det formål. Sandsynligvis er det naturlige efterkommere af de gamle linde, der i fortiden var så mange af i de danske skove. Foto: Torben Larsen En gang var linden det dominerende træ i vore skove - nu skal man lede længe for at finde lindetræer

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

I stenalderen var Danmark dækket at skov. På sandede jorder nok mest fyr og eg, men især blev urskoven domineret af lind. I dag er det svært at forstå, at linden har været skovens træ, for der er kun få tilbage.

Men netop i Velling Skov findes linden stadig et par steder, men man skal søge efter dem. Måske har de netop overlevet her, fordi skoven ikke er blevet så rationel drevet helt ud til de yderste hjørner.

Vil man gerne finde lindene, skal man netop ud i kanterne. Helt ude i nordsiden af skoven, hvor vejen i sin tid gik ned mod Krude Mølle, mon ikke det er den gamle møllevej fra Velling og ned i dalen? Her trives linden godt og har nået en anseelig størrelse. Øjensynlig har træerne tidligere stået mere frit, i hvert fald er de præget af mange små sidegrene lavt på stammen.

Kommer man her i forsommeren, vil man opleve, at der lyder en konstant summen fra toppen af træerne. Når linden blomstrer, tiltrækker den bier og humler fra et stort område.

Linde-portalen
Disse to linde, der står her, virker som portal-træer ved skovbrynet, og man kan nemt få den mistanke, at de er plantede. Men med den alder de har og plantestedet, er det sandsynligt, at de er efterkommere fra de oprindelige lindeskove. Vi har andre linde enkelte andre steder i skovene netop her på egnen, de er blot endnu sværere at finde.

Linden er i dag næsten forsvundet fra skovene. Dels nok fordi den er udkonkurreret af bøg, men måske også fordi den er "brugt op". "Lind" betyder blød og bøjeligt, og navnet hentyder til inderbarkens bast. I gamle dage skrællede man bark af lind for at skaffe bast til snor og tovværk. Danmarks ældste kendte fiskenet er netop lavet af lindebast. Skrælningen af bark kunne måske endda gå, for lind er god til at skyde igen fra stubben, men året efter kom husdyr ud i skoven og græssede. Og nye lindeblade smager godt. Resultat er, at det, der skulle have været nye stammer, simpelthen er blevet spist op.

I øvrigt kan jeg godt stadig anbefale lindeblade i salatskålen, de er noget bedre end bøgeblade.

Stifinder
For at finde frem til træerne er det en fordel her at bruge vandretursfolder nr. 37 Velling Skovene .

Fra Hundsø nordside følges det gamle vejspor nordvest på gennem bøgene, man krydser Vindingvej og fortsætter på den anden side gennem nåletræerne, indtil man kommer ud til skovbrynet, hvor vejen førte videre ned til Krude Mølle. Netop hvor vejen forlader skoven, står der to store flotte lindetræer.

GPS koordinater: 56° 02.638N  009.23.358Ø