Pengetræet - der siden blev til Vinketræet

Der er kun sørgelige rester tilbage af den gamle bøg, der både havde en fortid som "offertræ" og som "vinketræ". Foto: Torben Larsen En gammel bøg ved Horsensvej var "offertræ" for tuberkulosepatienter
Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Ved Horsensvej skråt over for parkeringspladsen ved østbadet kunne man indtil sommeren 1998 se et af de usleste træer i Silkeborgskovene. Det var stammen af et stort bøgetræ, kronen var for længst skåret af for at undgå at forbipasserende skulle få grene i hovedet. I den tilstand som en rådden stub lader man normalt ikke træer stå helt ud til alfarvej, men netop dette træ havde en særlig historie, der gjorde, at der er blevet hæget ekstra længe om det.

I første halvdel af sidste århundrede var der, på det der nu er Ferskvandscenteret, tuberkulosesanatorium. Allerede på det tidspunkt var træet hult med et hul i. Her blev der meget tidlig tradition for, at indlagte på sanatoriet på deres sidste spadseretur i området ofrede en mønt til træet som garant mod nogensinde at få tuberkulose igen.

Et sådant offertræ kendes ved flere af vores tuberkulosesanatorier, bl.a. Vejle Fjord Sanatoriet, hvor mønterne blev banket ind i træet. Også dette sanatories offertræ er død, men man har bevaret det stykke, hvor mønterne sidder, til minde.
Blev plyndret
Silkeborg-sanatoriets offertræ modtog i årtier gaver, og med tiden har der hobet sig ikke så lidt penge op i træets hule indre. Her lå de sikkert indtil 1945, hvor der var en tyv, der stjal pengene. Ved nattetide havde han boret hul i stammen og med en stiksav savet så meget ud, at han kunne få armen ind og fjerne alle pengene. Tyveriet vakte selvfølgelig harme, men det blev så vidt vides aldrig opklaret. Pengene var tabt, men man har siden nederst på træet haft et hul, hvorigennem man har kunnet se ind i træets indre.

Måske har der ligget lidt af skatten tilbage? Man siger, at drager og lindorme samler store skatte, og her ved træets fod fandt en skovgæst for få år siden en kæmpestor hugorm. Måske var det vogteren af skatten, der stadig holdt til på stedet.
Der er kun sørgelige rester tilbage af den gamle bøg, der både havde en fortid som "offertræ" og som "vinketræ". Foto: Torben Larsen Blev "vinketræ"
Pengetræet fik senere navnet Vinketræet. Også det navn kommer fra sanatoriet.

Efter sin tid som tuberkulosesanatorium blev det overtaget af åndssvageforsorgen og var i en lang årrække hjemsted for en gruppe åndssvage. En af disse havde for vane hver dag at gå gennem Vejlbo Mose og ud til Horsensvej. Her stod han i timer ved træet og vinkede til de vejfarende.
Måtte væltes
Træet var efterhånden meget brøstfældig, hult og meget mørt. Det var beskåret i flere omgange for at sikre dets beståen endnu en tid. Men i forsommeren i 1998 måtte det falde. I badesæsonen er der en tæt trafik her på stedet, og amtets vejmyndigheder mente, at faren for, at træet en dag skulle falde ned i hovedet af en fodgænger, var overhængende, og man følte sig derfor nødsaget til at lade det falde.

I juni 1998 blev træet derfor skubbet omkuld med en traktor. Kun det nederste af stammen står nu som en rådden tand og viser hvor lidt "træ" der faktisk var. Stammen ligger endnu skubbet ned i grøften, og her får den lov at ligge og rådne op, til glæde for svampe og insekter.

Om der er nogen, der har benyttet chancen til at se, om tyven fik alle mønter med i 1945, har jeg ikke hørt om, men muligheden for, at der i træsmuld og affald ligger enkelte gamle mønter inde i træets rester er nærliggende.

Stifinder
Lige ved siden af skovvejen ind i Vejlbo Mose stod træet som en stor stub i mange år, men stubben blev rodden, og er nu desværre  helt væk.

GPS koordinater: 56° 08.998N 009°33.269Ø