De smukke ege i Glarmesterkær

Inde i bevoksningen er egene opadstræbende...Foto: Torben Larsen Nogle af Silkeborg-området flotteste ege står ved Gjessøvej
Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Rundt omkring i Silkeborg-skovene står der en del mellemstore ege gemt langs veje og i bevoksninger. Enkelte steder står der ligefrem grupper af sådanne ege. En af de smukkeste bevoksninger er Glarmesterkæregene.

Glarmesterkær ligger ved nordenden af Ørnsø lige op til Gjessøvej. Her lå i starten af sidste århundrede et lille teglværk (Ørnsø Teglværk), jorden er leret og næringsrig. Resultatet er, at egene vokser godt. Specielt de træer, som står ud mod Gjessøvej og dermed får åben plads til en stor trækrone, vokser sandsynligvis hurtigt. Den tykkeste er næsten 140 cm i brysthøjdediameter. Det er en pæn størrelse for et træ, der kun er angivet til at være ca. 230 år. Træerne virker i hvert fald alle sunde og friske.

...mens de ude ved Gjessøvej har flere  lavtsiddende store grene. Foto: Torben Larsen De yderste ege i bevoksningen har lavtsiddende store grene, medens træerne inde i området mere er opadstræbende, uden at nogen af dem dog bliver meget over 6 meter, før der kommer en omfangsrig krone. De er ikke tilbøjelige til at blive ”sparekasseege". De ege der står her er da også helt overvejende den art, der hedder vintereg, der som regel er mere opadstræbende, hvorimod de brede flade ege tilhører arten stilkeg. Lige ved stien i kanten af sumpen står også to yngre stilkege, der tydelig er mere lavtvoksende og krogede. Ud fra de ege, der står spredt i vores skove, ser det ud til, at vinteregen var den mest udbredte i Silkeborgskovene i gammel tid.

Glarmesterkæregene står som en markant bevoksning af landskabelige ege. I alt er her ca. 35 træer, lidt efter afgrænsningen i størrelse og område kan der blive flere, for indad i skoven står andre ege, både enkelte store og en meget smuk bevoksning af høje slanke yngre ege. Langs søkanten blander enkelte jævnstore bøge sig også i bevoksningen og er med til at give fylde.

Skovbrugsmæssig er egene ikke meget værd, dertil er de dog for krogede og med for mange sidegrene, men som en pryd og nydelse af eges robusthed og maleriske bark og grene står de smukt ud mod søen.

Stifinder
Kør eller gå ud af Gjessøvej fra Silkeborg. Lidt ude kommer man til Ørnsø, hvor det er muligt at holde under træerne ved søens nordende. Står man her og ser sig omkring kan man ikke undgå at se egene langs vejen og rundt i området.

Når man er her kan det i øvrigt være en god ide at stikke en lille tur ind langs nordsiden af Ørnsø. Det er et gammelt teglværksområde, jorden er leret og mange såvel ege som bøge er her blevet både store og flotte.

GPS koordinater: 56° 09.452N  009°31.665Ø