Stævnings-træerne i Hårup Skov

Hårup Skov er gammel bønderskov, hvor bønderne hentede træ til brænde og også lidt gavntræ. Og den udnyttelse af skoven har skabt en rigtig troldeskov. Foto: Torben Larsen I Hårup Skov finder man en af de mest udprægede "troldeskove" på Silkeborg-egnen - og spor efter Peer Guldgraver

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Gamle bøge og ege på sandet jord og måske mishandlet af græssende husdyr eller stævningsdrift kan ofte udvikle sig til veritabel troldskov. En af det mest udtalte troldeskovsområde i Silkeborg er nok Hårup Skov.

Det er gammel bønderskov. Bønderne fra Hårup ejede skoven og bruget den til deres forsyning med brænde og nu og da også lidt gavntræ. Skoven er derfor især drevet med stævningsdrift, hvor træer er fældet og har fået lov at forny sig med stødskud igen.

Her er træerne krøllede og mangestammede. Væksten er forvreden, så nogle ligner trolde eller dyr, måske kun dele af dyr. Lige ved overkanten af Grøndalskol står en bøg, jeg altid har synets lignede hornene fra et stort dyr, der er sunket i jorden.

Hårup Skov kom under staten, da Silkeborg ønskede at udvide byen ud langs Århusbakken. Her lå oprindelig skov før husene blev bygget, men kommunen fik lov at inddrage skoven til by, mod at de skaffede erstatningsskov længere ude. Det blev bl.a. Hårup Skov og Nyløkke.

Jorden herude er sandet, nok mest på grund af det nære naboskab med Hårup Sande, hvor der flere gange har været sandflugt. Sandet er også føget ind imellem bøgene, og har nok også været med til at slide og skade træerne.

Skatte-jagt
Midt inde i Hårup Skov er der en stor lavning og en knold, hvor bøgene ser bedre ud end i resten af området. Man fristes til at tro, at her må være en anden historie bagved.

Måske er der det også. Ser man på stedet, kan man se at bakkekanterne blive meget skarpe, som om her er gravet ned til en bedre jordbund.

For 200 år siden, længe før Silkeborg opstod som by, var der en bonde fra Vejle-kanten på rejse herop. Han overnattede i Linå, men da han kom hjem, drømte han, at i det værelse han havde overnattet i, lå der en bog, der fortalte, hvor der var en skat begravet.

Han rejste tilbage, fandt bogen og fik tilladelse til at grave. Skatten, der var så stor som en kongeløsen, skulle være begravet i bakkerne i Hårup Skov, og Peer, som han hed, gravede og gravede. Han bruget hele sin formue derpå – uden held.

Til sidst måtte han opgive, men havde nu boet så længe i området, at han var forsørgelsesberettiget og blev boende. I 1850, hvor Adolf Drewsen skrev historien om ham ned, levede Peers efterkommere stadig på egnen. Men skatten, den blev aldrig fundet, så den må jo ligge herude endnu.

Stifinder
Brug evt. vandretursfolderen til Nordskoven, der også omfatter Hårup Sande.

Følg Grøndalsvej ind mod nord-øst fra A-15. Når vejen drejer skarpt til venstre, går man parallelt med Hårup Skov. Herfra kan man hvor som helst dreje til højre ind mellem fyrrene og vil så komme op i den gamle krøllede bøgeskov.

GPS koordinater: 56° 09.810N 009°37.904Ø