Den store bøg i Thorsø Kær

En bøg kan ikke trives i sump, men den store bøg i Thorsø Kær står på en knold - en lille halvø om man vil - der rager ud i sumpen. Foto: Torben Larsen Bøg trives normalt ikke i en sump, men den store bøg i Thorsø Kær er blevet stor, fordi den står på en knold, der hæver sig op

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Et træ, der står på god jord med masser af næring, vokser hurtigt, og hvor det så samtidig har vand nok, kan det blive meget omfangsrigt.

Ved foden af Thorsø Bakker står der én bøg med seks stammer. Tilsammen har træet en omkreds på over 8 meter. Det ligner nærmest verdens største buket bøge-grene.

Baggrunden for, at træet har fået sådan et udseende, er, at flere betingelser tilfældigvis er forenet på et sted. Sumpområderne langs Thorsøs sydside har oprindelig været enge med hø til vinterfoder til dyrene. Alligevel er det fra tid til anden lykkedes træer at vokse op her, og hvis ikke de var i vejen, har man ladet dem stå, og blot skåret dem ned med mellemrum. De fleste af disse gamle træer er el, der netop kan stå vådt og fint kan tåle at skæres ned og skyde igen.

Hvor bøgen står, går der en knold ligesom en halvø ud i sumpen, og her har den fæstet rod, ude i den egentlige sump kan bøg ikke vokse. Træet har stået tæt på vand, så den har aldrig tørstet.

Jorden er næringsrig, elletræer kan selv danne kvælstofgødning fra luften, og det er også kommet vores bøg til gode. Endelig har den stået åbent, så den har kunnet udfolde sig til alle sider og udvikle en mægtig krone. Alt sammen medvirkende til en kraftig vækst.

En buket
Bøgen er ligesom ellene skåret ned og er vokset op igen. Noget netop jyske bøg kan. Resultatet er, at i stedet for én stamme er der blevet en hel buket af stammer. Når træer på den måde skyder flere stammer, kan de udvikle sig på to måder. Enten vokser stammerne sammen til en kompakt og tæt masse, der danner en stamme med revner og hulheder, eller også skubber de enkelte stammer hinanden udad, så de med tiden kommer til at fylde mere og mere.

Ved vores bøg er der sket en mellemting mellem de to dele. Stammerne har givet skubbet hinanden noget udad, hvorved træet har nået sin anseelige omfang, men nogle steder er de også vokset delvis sammen på tværs. Ellers ville træet være endnu større.

Ældet
Bøgen ved Thorsø Kær er ovre sine bedste år. Stammen mod nord er knækket og ved at blive ædt af svampe, men træet er stadig et besøg værd.

Statsskovvæsenet er med til at sikre træet længst mulig levetid ved at holde ungskoven udenom på respektfuld afstand, og selvom bøge ofte har en kort alderdom, tror jeg godt, jeg tør love, at det blive stående i mange år endnu. I hvert fald fælder vi det kun, hvis det bliver farligt for skovgæster.

Stifinder
Træet findes lettest, hvis man går ind i skoven fra Thorsø Skovvej. Her står samtidig en kasse med den nye folder over turmuligheder i Thorsø Bakker – et skovområde der nok er et besøg værd.

Lige indenfor skovbommen dele vejen sig i et Y, venstre gren fører op til den gamle skihop-bakke, men vi vælger højre og følger så stien cirka 40 meter frem, og allerede her står træet ud til højre.

GPS koordinater: 56° 07.400N  009.33.150Ø