Græsningsskov skabte en rigtig troldeskov ved troldhøj

Troldhøjegen er et vidunderligt klatretræ, og her har en hel flok børnehavebørn fordelt sig i træets store grene. Foto: Torben For et halvt århundrede siden var der store åbne hedebakker i området - men den store eg på toppen af Store Troldhøj var der også dengang

Af naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Gjern Bakker ligger som en vældig knude i hjørnet mellem Gudenådalen og Gjernådalen. Yderst på hjørnet finder vi Store Troldhøj, der i parentes bemærket kun er 75 meter, medens Lille Troldhøj 3 km mod nord er 92 meter.

Selvsået skov
Området omkring Store Troldhøj består i dag i stor udstrækning af selvsået skov med eg og birk som de dominerende træarter. Det er rigtig troldeskov med mange forkrøblede og mangestammede træer. Sådan kommer træerne til at se ud, hvis de gennem mange år har været udsat for fældning og græsning og konstant er vokset op igen fra stubben.

Træerne må altså være meget gamle, og i dag er det tydeligt at se, at det er skovland. Men går vi bare 50 år tilbage i tiden, fremtræder der åbne hedebakker. Kunstmaleren Erik Rådal har flere gange malet billeder, hvori Troldhøj indgår, og der ser man blot brune hedebakker. Træerne må imidlertid have været her. De har stået og gemt sig i slugter, hvor jorden var lidt bedre, og på bakkerne har de bare overlevet som helt lave buske. I det øjeblik, hvor græsningen så er ophørt, er skoven straks vokset op igen.
Barne- og troldefødder
Det eneste træ, der faktisk optræder på de gamle malerier, er den eg, der står på toppen af Troldhøj. På nogle af billederne ligner Troldhøj næsten en vulkan, fra hvis top en truende røgsky rejser sig, men det er blot et fredeligt gammel træ. Dets stamme ligger helt hen ad jorden, og derfra skyder et virvar af grene i vejret.

Egen er en af de ypperste repræsentanter netop for troldeagtige træer, og måske er det ikke tilfældigt, at den netop står her på Troldhøj. Både stammer og grene er slidt af tusindvis af barnefødder - og måske troldefødder- når de har kravlet på træet.
Vokser næsten ikke
Det pudsige ved egen er, at sammenligner man de gamle billeder med nutiden, så ser det næsten ikke ud til, at træet er vokset de sidste mange år.

Øjensynlig er livsforholdene her på toppen så ringe, at træet blot holder sig ved lige, men ikke kan vokse. Tilsvarende ekstrem langsomt voksende ege er kendt andre steder, og er med til at gøre det meget vanskeligt at sige, hvor gammel ét bestemt egetræ er. Størrelse og alder behøver i hvert fald ikke at hænge sammen.

Stifinder
Kør til Sminge og følg her Sørkelvej nordpå over Gjern Å. Efter cirka 400 meter går Store Troldhøjvej fra til højre. Den ender i en lille p-plads ved kanten af Gjern Bakker.

Herfra fører en sti ind i skoven og om til Store Troldhøj, hvorfra der er udsigt over store dele af Gudenå og Gjern Å dalene.

GPS koordinater: 56° 12.993N 009°41.612Ø