Ugletræet i Velling Skov

Ugletræet i Velling Skov vokser næsten vandret ud fra skrænten. Foto: Torben Larsen Uglen har dog forladt træet, men der er nu spor af mår ved træet

Af Naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt

Bakkerne omkring Silkeborg var oprindelig bevokset med løvtræer især eg og bøg. Senere plantede man i stor udstrækning nåletræer, men ind imellem står stadig markante gamle træer, overlevende fra skovens fortid.

Et par af de meget flotte gamle gubber er to ege, der står i Velling Skov. Det er to ældgamle ege. De er ikke svært store, og stammen er kort, før man når op til den lave brede krone. Stammerne er skæve og krogede og snor sig. Den kolde kildekløft, hvor de står, giver høj luftfugtighed, og stammerne er derfor dækket med et tykt lag mos. Det ene vokser næsten vandret ud fra skrænten, medens det andet i det mindste dog står op. Der er huller i begge træer, det skæve er egentlig ugletræet, og her er en stor hulhed i stammen, som træet dog langsomt arbejder på at få lukket igen.

Ligesom i ugletræet er der også huller i den gamle eg, der står i en lysning tæt på ugletræet. Foto: Torben Larsen Mår på spil
Træerne ligner i alt deres krogethed et par stivnede trolde, og hvem ved, hvad der kan gemme sig af væsener sådan et sted. Tidligere holdt her en ugle til i det ene træ, men den er ikke set længe, og nok godt det samme, for ved besøg de sidste par år har her ofte ligget mårlort på stammen, og den ville nok spise ugleunger.

Den lave krogede stamme og brede krone viser tydelig, at de to ege ikke er vokset op i tæt skov, men at landskabet her har været lysåbent med spredte træer, da de var unge. Det har været den typiske græsningsskov med et åbent parkagtigt landskab. Det er en skovtype, der hørte sammen med dyr i skoven, og som i dag kun findes ganske få steder, som f.eks. Langå Egekrat og Dyrehaven ved Klampenborg.

Lang levetid
I dag er skoven tæt og slanke graner står i geled omkring de to gamle. Skovvæsenet har dog sikret en behørig afstand til dem, så de også kan klare sig fremover. Heldigvis, selvom de er gamle, har de nok stadig nogle århundreder at leve i.

Stifinder
For at finde de to gamle ege vil det være en fordel at få fat i folderen over Velling Skov ( Vandreture i Statsskovene nr. 37 ).

Et godt udgangspunkt vil være p-pladsen i det store sving ved landevejen en km nord for Velling. Gå ind i skoven til Langkær.

På sydsiden nær østenden kommer her en lille grøft ind i kæret oppe fra skrænten fra skovens bakker.

Følges denne lille strøm opad, kommer man oppe midt imellem granerne til to små lysninger, hvor ugletræet og dens makker står.

GPS koordinater: 56° 02.489N  009.30.845Ø