Oplev den kommende Naturnationalpark Bidstrupskovene

Kuperet terræn, unik skovnatur og sjældne arter. Du får det hele i området for den kommende Naturnationalpark Bidstrupskovene på Midtsjælland. Naturstyrelsen er i gang med at forberede etableringen af Danmarks kommende naturnationalparker. Få en forsmag på, hvad der venter. 
Det bliver vildt!


To timer: Det skal du se i den kommende Naturnationalpark Bidstrupskovene

Klik dig rundt på nedenstående kort for at læse mere om hvert punkt

1. Spot sjældne sommerfugle

Start turen fra parkeringen ved Mortenstrup, og gå gennem græsningsskoven til den bevarede skoveng; Kildeengen. Området er levested for sjældne arter af sommerfugle og planter bl.a. de rødlistede engperlemorssommerfugl og engblomme. I denne del af skoven møder du ofte den store orange dagsommerfugl kejserkåbe.

2. og 3. Udsigt ud over Hjortesøbakken

Fortsæt via den historiske Valdemarsvej og sid et øjeblik på bænken, der kommer på venstre side af stien, og nyd udsigten over Hjortesø.

For ti år siden var udsigten spærret af nordmannsgraner, dyrket til juletræer. Bevoksningen blev ryddet, og med hjælp fra bl.a. græssende kvæg er det lykkedes at skabe en varm lysåben bakketop midt i skovlandskabet, til gavn for blomster og insekter.

4. Varieret skovnatur gradvist på vej

Langs hele ruten kan du opleve tiltag hen imod en endnu mere varieret natur. Nogle bøgetræer bliver ikke større end små buske, fordi kreaturer og hjorte hjælper med at bide dem ned, og andre store træer får fjernet en ring af barken. De skadede træer udvikler hurtigere levesteder for en lang række biller, svampe osv. Den truede hasselmus har et af sine få kendte levesteder her på Midtsjælland, og der gøres også tiltag for at skabe bedre levevilkår for den ved fx at fælde bælter gennem tætte unge bevoksninger, og dermed give plads til flere forskellige arter af buske og træer, som er hasselmusens føde.

Praktisk

Rutens længde: Ca. 5,5 km. Turen kan slentres på to timer.

Parkering: Du kan parkere ved Ravnsholte Skov på Mortenstrupvej, 4330 Hvalsø. Se p-pladsen på Google Maps

5.-8. Oplev den spektakulære Smuldmose

Nedenfor Hjortesøbakken kommer du til den enestående Smuldmosen. Ét af de steder i Danmark, hvor der er registreret allerflest arter indenfor et afgrænset område (5).

Smuldmosen er næringsfattig, hvilket betyder, at her fx vokser kødædende planter. For at få næring er planterne nødt til at æde insekter ved at fange dem. Hvis du er heldig finder du både vibefedt (6) og soldug (7), og hvis du kigger godt efter, sidder der måske insekter klistret fast til planternes overflade. Du kan finde mange andre særprægede og sjældne arter, fx leverurt, som blomstrer i sensommeren (8).

9. Spis æbler med lommekniv i solen

Fortsæt derefter nordpå, og gør et stop ved lejrpladsen i Helvigstrup. Et vidunderligt sted med gamle frugttræer, hvor du kan nyde stilheden og sidde på en bænk og spise æbler med lommekniv i solen. Eller hvad med at forlænge turen med en overnatning i shelter?

10. Snup et søbad

Fortsæt derefter videre til Avnsø og snup et svalende søbad.

11. Oplev hedelyng i skoven

Fortsæt derefter sydpå ad Trykkebrændevej, Hundemosevej og Overdrevsvej (som er hinandens forlængelse) tilbage til parkeringspladsen. På vejen passerer du en lysning på højre hånd, Bol Bagers Lyng, som er et af Bidstrupskovenes mange eksempler på, hvad der kan ske, når granbevoksninger ryddes, dræn lukkes, og stedet overlades til naturlig udvikling. På Bol Bagers Lyng skete skiftet omkring år 2004, og til stor overraskelse er der i dag en bestand af hedelyng, som er atypisk i en bøgeskov på Sjælland.

Vil du opleve mere?

Du kan læse om flere seværdigheder i naturguiden for hele Bidstrup Skovene.

Se naturguiden for Bidstrup Skovene

Se folderen for området

Læs mere om Naturnationalpark Bidstrupskovene her

5 arter der får gavn af Naturnationalpark Bidstrupskovene

Bøghjort, hasselmus, vrietorn, huldue og løvtjæreporesvamp

Fotos fra Biopix.dk 

Hent en printervenlig A3-plakat med arterne