Naturpark Amager

Storslået natur og en fantastisk kyststrækning.
En naturperle, med enestående natur- og friluftsoplevelser.
Mindre end en halv times gang fra Københavns Rådhusplads.

 

eksempel billede.jpg

Amager Fælled

Fælleden ligger tæt på både Ørestaden og Islands Brygge og bruges derfor hyppigt af beboerne i området. 

Amager Fælled har sit navn, fordi den var fælles for bønderne i området, der lod deres husdyr græsse her. 

En del af området har været militært øvelsesområde frem til 1964. Nu om dage kan man frit bruge fælleden til forskellige friluftaktiviteter så som skovture, mad over bål, ridning, fiskeri, vandreture, plukning af spiselige bær og planter.

Amager Fælled er ejet af Københavns Kommune og en del af Naturpark Amager.

Tilbud på NA

Naturcenter Amager

Tæt på indgangen ved Vestamager Metrostation ligger Naturcenter Amager. Som en central del af Naturcenteret ligger Friluftshuset  med en butik der udlejer grej og formidler naturaktiviteter, der handler om årets gang i naturparken og afholder friluftsarrangementer og udstillinger. I Friluftshuset kan man leje cykler, rulleskøjter, grej til oplevelser i naturen og købe brænde. Man kan også leje en trækvogn med skovtursudstyr til 25 personer, flag, popcorn-poppere, forslag til sjove lege og andet.

En del af naturcenteret er drevet af skovhjælpere, som er et arbejds- og uddannelsestidbud for voksne udviklingshæmmede og andre med særlige behov. 

Friluftshuset huser også to naturskoler, som varetager naturformidling til de lokale skoler og institutioner i Tårnby og Københavns Kommuner.

Læs mere om Naturcenter Amager

Tobias Markussen _Vestamager _klydesøen _fugleta ̊rn _ornitolog _1920_1080

Kalvebod Fælled

Kalvebod Fælled er et 20 km2 stor område, der som et beskæftigelsesprojekt blev inddæmmet i 1943. De første 40 år fungerede fælleden som militært øvelsesterræn, men nu er det et stort naturområde, som bruges til friluftsaktiviteter og naturområde for borgerne.

Med sine lange, asfalterede stier og veje og åbne landskab indbyder Kalvebod Fælled til fysiske udfoldelser som løb, cykling, ridning, geocaching, orienteringsløb, drageflyvning, rulleskøjteløb og almindelige vandreture. 

Læs mere i naturguiden om Kalvebod fælled

TobiasMarkussen_Kongelunden_Vandløb_skov_001

Kongelunden

Kongelunden ligger i den sydlige ende af naturparken. Det meste af skoven er egetræer, men også lidt ædelgran, birk, ask, skovfyr og rødgran og bøg gror i skoven.

Der findes over 300 forskellige slags fugle i skoven, som er et yndet mål for fuglekiggere. Der er rig mulighed for at røre sig i Kongelunden, der egner sige til både løb, cykel og gåture. Skoven vender ud mod vestkysten, så man vil ofte kunne se kitesurfere ud for kysten. Ved Længste Høj i den sydlige del af den nye Kongelund er der bygget et primitivt overnatningssted med bålsted, hvor du kan slå dit telt op. 

Læs meget mere i naturguiden om Kongelunden

SydamagerSydamager strækker sig fra Dragør i nord til Kongelundsfortet i syd. Det uregulerede kystlandskab er et af de sidste langs Øresund. Sydamagers kystlandskab er et vigtigt yngle- og rasteområde for fugle, og er rigt på plantearter. Sammen med den karakteristiske bevoksning af blandt andet hvidtjørn og vild kørvel, giver det smukke oplevelser af årstidernes vekslen i naturen.

Læs mere om Sydamager

 


 

Samarbejdspartnere

Bag Naturpark Amager står et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Københavns kommune, Tårnby kommune, Dragør kommune og By & Havn.

undefined

Naturprojekt Naturpark Amager

Frem mod 2024 samarbejdes der om et større sammenhængende naturprojekt, som skal udvikle naturparken. Samarbejdet har særligt fokus på at Naturpark Amager skal tilbyde enestående naturoplevelser tæt på hovedstaden samt et righoldigt friluftsliv. 

Naturen skal beskyttes og forvaltes, så den rummer stor mangfoldighed i dyre og plantelivet og forbedrede levevilkår for sjældne og beskyttede arter. Naturparken skal være kendt af alle i hovedstadsområdet og samtidig bidrage til branding af hoved stadsområdet som international grøn storby.

Læs mere om projektet