Nibe-Hvalpsund

En natursti mellem Nibe og Hvalpsund går gennem et stærkt varieret landskab spændende fra strandenge ved Nibe, skrænter fra stenalderhavet ved Sebber, Halkær Ådals græsningseng, hede- og plantagelandskab nord for Års, landbrugsland fra Års til Hvalpsund - og til moser, bække, overdrev osv.

Naturstien følger delvis forløbet af den nedlagte privatbane Nibe-Hvalpsund. Banen blev som mange andre jernbaner påbegyndt i slutningen af 1800-tallet. Den 16. juli 1899 blev de første 50 km fra Aalborg til Års åbnet, og den 2. juli 1910 de sidste 25 km fra Års til Hvalpsund. På strækningen Svenstrup (syd for Aalborg) til Aalborg var forløbet fælles med statsbanerne. Den 75 km lange strækning var Danmarks næstlængste privatbanestrækning.

Læs mere