Aktiviteter ved Nissum Fjord

Ture ved fjorden

Hvis man ikke kun ønsker at opleve Nissum Fjord fra bilture, findes der en bred vifte af muligheder for at komme ud både til fods, på cykel eller til hest. Faktisk er der tilgængelige stier stort set rundt om hele fjorden, og de byder på mange forskellige oplevelser af natur og kultur.

Nissum Fjord Netværket, som blev stiftet i 2006, arbejder på privat initiativ og i samarbejde med kommunerne og Naturstyrelsen blandt andet for at skabe god adgang til fjorden. Det er ikke mindst sket ved at skabe og sikre et stisystem rundt om fjorden. Med undtagelse af nogle strækninger går turen forholdsvis tæt på fjorden. Og udover at gå er der også muligheder for at cykle eller sågar tage ruten til hest.

En hel vifte af forslag præsenteres på netværkets hjemmeside nissumfjord.dk

Badning

Det er måske de færreste, som forbinder selve Nissum Fjord med muligheder for badning, men det er muligt at gøre for eksempel fra den lille havn ved Nørhede. Her er fjorden passende i dybde, og der er en sandet, fast bund.

Men når man synes, sommervejret tillader det, er Vesterhavet selvfølgelig en langt større magnet for badelyst. Vesterhavet byder på bademuligheder hele vejen langs kystvejen. Strøm og vind kan gøre badningen lunefuld, og havet kræver desværre årligt sine ofre. Følg derfor de grundlæggende regler for sikkerhed ved badning.

I Thorsminde er der om sommeren etableret et flydetov fra den nordlige indsejlingsmole og videre mod nord til den første mindre læmole. Hermed mindskes risikoen for, at badende driver ud, og på varme sommerdage kan der være mange badende gæster samlet her.

Stranden på klittangens strækning har blåt flag

Nissum Fjord Dagen

Det er for længst blevet en tradition, at Nissum Fjord Netværket, som er en privat forening med lokale aktører, arrangerer en årlig Nissum Fjord Dag, som hvert år finder sted sidste søndag i august. På dagen kan man deltage i, og opleve en lang række aktiviteter, der tilbydes hele vejen rundt om fjorden. Det kan omfatte rundvisninger, guidede ture, ridetur på islandske heste, lystfiskeri, sejltur, leje af kajakudstyr, fugleture, åbent hus i gallerier og meget mere. Udbuddet varierer fra år til år, men det annonceres blandt andet her: www.nissumfjord.dk

Fugletårne

Er man interesseret i at opleve Nissum Fjords fugleliv, er der mange steder, som byder på gode udsigtsmuligheder. Fra hele klitvejen kan man opleve strandengenes fugleliv, og især langs den nordlige del af Bøvling Klit kan der ses store flokke af gæs, ænder og vadefugle.

I Thorsminde er der opsat et fugletårn bagved byen på sydsiden af slusen. Ved Felsted Odde står der et tårn, som giver et godt kig mod holme og øer overfor, og især i hårde vinterperioder med isdække på fjorden, kan der være samlet mange ænder og svaner her. På den modsatte side af Felsted Kog står et tårn ud for Gørding, hvorfra man kan opleve et rigt fugleliv på engen og i rørsumpene ude i kogen.

På østsiden af Bøvling Fjord er der opsat et tårn i en granbevoksning, hvorfra der er udsyn ud over afgræssede strandenge og den lavvandede fjord. Man kan også besøge pumpestationen ved Ramme Ås udløb i Bøvling Fjords nordvestligste hjørne, hvor man fra stationens tag kan se de store fugleflokke på fjorden.

Medbring en god kikkert eller et teleskop på stativ – afstandene er store!

Lystfiskeri

Især Thorsminde er flittigt besøgt af lystfiskere i forårs- og sommermånederne. Fra havneanlægget og molerne er der gode muligheder for at fange blandt andet sild især i april og maj, og senere i juni følger hornfisk. På varme dage i juli og august kan der være et stort fiskeri på makreller, når de pludselig søger ind mod land. Læs mere på  www.thorsmindehavn.dk

Blandt andet for at støtte udsætninger af fisk og vandløbsrestaureringer skal man købe et fisketegn. Læs mere på www.fisketegn.dk

Sejlads

En af de bedste måder at opleve fjorden på er uden tvivl fra vandsiden. I en kajak eller kano kan man komme rundt mange steder, og når man glider stille gennem vandet, kan det byde på mange oplevelser af naturen, som man ikke får på samme måde fra land. Man kommer tættere på mange ting, og man ser stederne fra en ny og anderledes vinkel.

Der ligger adskillige små naturhavne rundt om fjorden, og man kan også vælge at sejle til fjorden via for eksempel Storå. Foruden Thorsminde er der blandt andet Helm Klink Havn ved Fjand, Nørhede, Felsted Odde, Kloster Havn, Kytterup, havnen ved Damhus Ås udløb og Harpøth. 

Der er også muligheder for brætsejlads i fjorden, hvor der er afsat to vandarealer, dels ud for den nordøstlige side af Thorsminde, dels ud for Nørhede.

 

Kulturelle besøgssteder

Sammen med gode muligheder for oplevelser af landskaberne og naturen ved Nissum Fjord er der også adskillige steder, som kan byde på kulturelle oplevelser. De bærer på forskellig vis vidnesbyrd om det liv, der er levet op gennem historien ved en fjord og et hav, hvor den lokale natur på godt og ondt har afstukket vilkårene.

Strandingsmuséet i Thorsminde med tilhørende restaurant fortæller historierne om skibsforlisene langs havkysten. Læs mere på www.strandingsmuseet.dk

Tæt på Vemb og med jorde langs Storå ligger herregården Nørre Vosborg. Den har rødder tilbage til før 1300-tallet, hvor en af de første kendte ejere var Niels Bugge. Sidenhen har ejendommen været ramt af stormflod, skiftet placering og blevet ombygget. De fire fløje i herregården stammer fra fire forskellige århundreder. RealDania har iværksat og gennemført et storstilet restaureringsarbejde af herregården, og nu ligger den som et meget væsentligt kulturcenter i landsdelen. Her arrangeres rundvisninger og forskellige kulturelle begivenheder, og herregården har tilhørende restaurant, café og hotel.

Man kan orientere sig løbende om aktiviteterne på Nørre Vosborgs hjemmeside

Ganske kort herfra lidt længere inde mod øst langs Storå ligger en anden kulturinstitution, Skærum Mølle. Det er et folkeuniversitetscenter, hvor der arrangeres mange foredrag, seminarer og ekskursioner, ofte med afsæt i videnskab. Her ligger også Huset for Sten og Stjerner, som er tegnet af Per Kirkeby. Lilleå løber ud i Storå lige foran Skærum Mølle, og her er der iværksat et naturgenopretningsprojekt, så der i dag er en storstilet udsigt over de to åløb fra centeret. Naturstyrelsen har også gennemført en genslyngning af den nederste del af Lilleåen. Læs mere om Skærum Mølle www.skaerum.dk

På den nordlige side af Nissum Fjord nær Bøvlingbjerg ligger herregården Rysensteen, som blandt andet tilbyder bed and breakfast og refugium med lejligheder: Læs mere på www.rysensteen.com

Rundt om fjorden ligger også adskillige gallerier og værksteder med brugskunst. Flere af dem præsenteres på Nissum Fjord Netværkets hjemmeside 

Naturpark Nissum Fjord

Siden den 12. december 2018 har Nissum Fjord og de omkringliggende arealer, i alt 22.670 Ha i Holstebro og Lemvig Kommuner været godkendt af Friluftsrådet som Naturpark.

Danske Naturparker er en mærkningsordning under Friluftsrådet, der udelukkende hviler på frivillighed og samarbejde. Mærkningsordningen sætter fokus på områdets kvaliteter og bygger på de gode muligheder for natur- og kulturoplevelser til gavn for de lokale samfund og for friluftslivet i hele området.

Naturpark Nissum Fjord bygger på 12 års forarbejde igangsat af Nissum Fjord Netværket. Et netværk af lokale, frivillige ildsjæle, der gennem en årrække har gennemført projekter i partnerskab med Holstebro og Lemvig Kommuner samt Naturstyrelsen Vestjylland.

Bevæggrunden for Naturparken er et fælles ønske om at værne naturområdet, ved at skabe bedre biodiversitet og naturkvalitet. Dette skal gøres i samhørighed med, at der skabes bedre adgangsforhold til naturen ved målrettet at forbedre sammenhængskraften omkring Nissum Fjord og mulighederne for at gå og cykle hele vejen rundt om fjorden, gennem etablering af stier, broer og shelterpladser.

Et andet formål med Naturparken er at bevare den kulturelle arv og mangfoldighed i kulturlandskabet omkring fjorden. Der bliver løbende udviklet og udbygget oplevelsesprodukter, som kan fremme en bæredygtige udvikling i lokalsamfundet og berige såvel lokale, gæster og turister. Fx den internationale cykelrute ”The North Sea Trail” eller på dansk ”Vestkystruten”, den populære folder ”Søndags Retro” og kvalitets vandreturen ”Husby Klitplantage Ruten”, som blev etableret i 2018 med Premiumweg kvalitetsstempel fra Deutsche Wanderinstitut. Læs mere om Naturpark Nissum Fjord   https://www.naturparknissumfjord.dk/