Nydam Mose

Nydam Mose ligger 1,5 km. nordvest for Vester Sottrup i Sundeved. I Nydam Mose blev den internationalt kendte Nydambåd udgravet midt i 1800-tallet.
Båden er udstillet på Gottorp Slot i Tyskland. 3 hektar af mosen samt Nydamhuset er i statens eje. Det er på statens areal de mest spændende arkæologiske udgravninger er lavet - herunder optagningen af Nydambåden. Nydam mose er fredet i 1992 for at sikre at de mange oldsager sikres. Nogle af moselodderne græsses med kvæg.

Mosen er en offermose som har rummet og stadig indeholder mange oldsager fra store våbenofringer i jernalderen. Der er fundet 3 både, mange våben og flere andre genstande.


Informationshus                                                      Nydamhuset

Ved Nydamvej mellem V. Sottrup og Sottrupskov er der anlagt en parkeringsplads. Fra denne kan man ad en smuk grusvej langs mosen gå ind til Nydamhuset. Ved huset har Selskabet for Nydamforskning opsat et informationshus om mosen og de berømte udgravninger.
Der er ingen mulighed for at gå ud i mosen og der er i øvrigt ikke meget at se i mosen ved mindre der foregår udgravninger. I Nydamhuset er der opholdsmulighed for forskere
Den afmærkede Nydamsti passerer området og fortsætter til Sandbjerg og langs Als Sund til Sottrupskov.

Dokumenter og artikler

Link