Nyvang

Nyvang er 59 ha stor. Nyvang, Terkelskov og Farum Lillevang opfattes af mange, som én stor skov. Nyvang består af mange forskellige træarter bl.a. bøg, rødgran, eg, lærk, ahorn og douglasgran. Igennem skoven løber Hestetangs Åen, der længere mod øst skifter navn til Mølleåen. På engarealer i Mølleådalen græsser der dyr og der er også områder med græsningsskov.

Midt i skoven er der en lejrplads med shelters, som kan reserveres til overnatning: Book i naturen .


Lokale folder (pdf)

Udpegede områder

Andre hjemmesider