Dyr

Ølgryde Plantage ligger tæt ved Stråsø Plantage. Af samme grund lever mange af de samme dyrearter i de to plantager. Det betyder, at du kan se Europas mindste hjorteart, rådyret, i fuld firspring over markerne. Du kan i mindre grad opleve dåvildt og kronvildt gå mellem træerne og søge efter føde. Er du hurtig på øjnene, kan du se egern pile op ad stammerne med en hasselnød mellem kæberne.

Måske er egernet på flugt fra den lille – men hurtige – skovmår. Egern står nemlig ofte øverst på skovmårens menu. Frem til 1930’erne var skovmåren et så attraktivt jagtbytte, at dyret var ved at blive udryddet. Siden har en totalfredning har fået bestanden til at stige – om end den stadig er fåtallig landet over. 

Læs mere om skovmåren

Læs mere om pattedyr i artsleksikonet

Plantagens varierede skov med både nåle- og løvtræer samt mange bærbærende buske og planter giver gode vilkår for fuglelivet. Musvågen og duehøgen lever, yngler og jager i plantagen. Derudover yngler – i mindre grad – grønspætten, sortspætten og ravnen i området. En sjælden gang kan du høre natravnen på plantagens hedeareal. Derudover lever en række småfugle i skoven. 

Læs mere om områdets fugle i artsleksikonet

At fuglene trives i Ølgryde Plantage skyldes blandt andet en sund bestand af insekter, tudser og biller. I skovbunden kan du blandt andet se glimmerbøsser, røde skovmyre og forskellige frøer. I luften flyver for eksempel Blå Mosaikguldsmed og Grøn Messingugle. 

Læs mere om insekter i artsleksikonet