Dyr og planter i Ølgryde Plantage

Dyr

Ølgryde Plantage ligger tæt ved Stråsø Plantage. Af samme grund lever mange af de samme dyrearter i de to plantager. Det betyder, at du kan se Europas mindste hjorteart, rådyret, i fuld firspring over markerne. Du kan i mindre grad opleve dåvildt og kronvildt gå mellem træerne og søge efter føde. Er du hurtig på øjnene, kan du se egern pile op ad stammerne med en hasselnød mellem kæberne.

Skovmår. Foto: Colourbox

Måske er egernet på flugt fra den lille – men hurtige – skovmår. Egern står nemlig ofte øverst på skovmårens menu. Frem til 1930’erne var skovmåren et så attraktivt jagtbytte, at dyret var ved at blive udryddet. Siden har en totalfredning har fået bestanden til at stige – om end den stadig er fåtallig landet over. 

 

Læs mere om skovmåren i Miljøstyrelsens artsleksikon

Plantagens varierede skov med både nåle- og løvtræer samt mange bærbærende buske og planter giver gode vilkår for fuglelivet. Musvågen og duehøgen lever, yngler og jager i plantagen. Derudover yngler – i mindre grad – grønspætten, sortspætten og ravnen i området. En sjælden gang kan du høre natravnen på plantagens hedeareal. Derudover lever en række småfugle i skoven. 

Læs mere fugle i Miljøstyrelsens artsleksikon

At fuglene trives i Ølgryde Plantage skyldes blandt andet en sund bestand af insekter, tudser og biller. I skovbunden kan du blandt andet se glimmerbøsser, røde skovmyre og forskellige frøer. I luften flyver for eksempel Blå Mosaikguldsmed og Grøn Messingugle. 

Læs mere om insekter i Miljøstyrelsens artsleksikon


Planter

Ølgryde Plantage blev i sin tid anlagt som en produktionsskov baseret på en høj andel af nåletræ blandet med større områder med løvtræ af hensyn til friluftsliv, biodiversitet og stabilitet i skoven. Store dele af plantagen bliver stadig brugt som produktionsskov, men gennem de senere år er området blevet drevet, så plantagen understøtter udviklingen af forskellige typer af bevoksninger. Det betyder, at løv- og nåletræer vokser side om side – gerne i flere etager med høje graner, lavere løvtræer og flere former buske i skovbunden.

I den sydlige del af plantagen vokser et fredet egekrat, der har status som urørt skov. Andre steder i plantagen vokser forskellige hjemmehørende buske, rose, mirabelle, brombær, slåen, hassel (til gavn for både dyr og menneske), birk og bævreasp.

Produktionen i Ølgryde Plantage er primært fokuseret på nåletræer. Derfor kan du finde normansgran (der bliver brugt til julepynt og juletræer), rødgran, sitkagran, almindelig ædelgran, skovfyr og fransk bjergfyr.

Læs mere om planter i Miljøstyrelsens artsleksikon

En efterårstur i Ølgryde Plantage bliver meget hyggeligere med en lille kurv over armen og en svampekniv i hånden. Den naturnære skovdrift betyder mange døde vedplanter i skovbunden, hvilket skaber gode levevilkår for spisesvampe – specielt kantareller og Karl Johan.

Læs mere om spiselige svampe i Miljøstyrelsens artsleksikon