Aktiviteter i Ørnbjerg Naturperler

Vandreruter

Gravlev Natursti –på sporet af gamle dage

Hvis sommerdagen eller søndagen giver lyst til en cykeltur eller en længere gåtur, er Gravlev Natursti et godt valg. Den tidligere jernbane er i dag udlagt til natursti, og den leder forbi både interessante bygninger som eksempelvis den imposante Skærsø Hovedgård og Dråby Kirke, som med sit meget specielle styltetårn er blevet kaldt Molslandets Domkirke.

Terrænet varierer meget fra ferskvandsnaturen omkring søerne ved Stubbe og Dråby over frodige enge og marker til tørre bakker og lyngarealer.

Se Gravlev Natursti på Udinaturen.dk 

E1 – Den Europæiske Fjernvandrevej fra Nordsverige til Italien

Molsruten går mellem Aarhus og Grenå, og ruten forløber dels langs kysten, dels gennem det nordligste område af Mols. Fra Aarhus er der forbindelse til Hærvejen via vandreruten Aarhus-Silkeborg og naturstien Silkeborg-Horsens. Hærvejen er i øvrigt en del af E1, som er en europæisk fjernvandrevej, der går fra Grövelsjön i Sverige til Castellucio i Italien.

Læs mere om fjernvandreveje og E1

 

Cykelruter

Du må som udgangspunkt cykle på menneskeskabte skovveje og skovstier, hvis de ellers fremtræder egnede til almindelig cykling. Der er ikke andre deciderede cykelruter end Gravlev Natursti (hvor der også er andre ”trafikanter” i form af vandrere, løbere, familier med barnevogne og så videre), men blandt andet Molsruten østpå fra Ørnbjerg Mølle kan opleves fra cykelsadlen.

På hesteryg

Der er mange heste og ryttere i området omkring de fire naturperler, om end der ikke er nogen officielle ridestier. Alligevel er der masser af aftryk fra hestesko i rabatten langs veje og stier. Husk så vidt muligt at holde hesten i rabatten – hestene slider nemlig meget på underlaget til ulempe for skovens øvrige gæster.

Tag hunden med

Det er dejligt at have hunden med i skoven, men husk, at den skal være i snor. Kun i de såkaldte hundeskove – og dem er der ingen af i dette område – er det tilladt at lade hunden løbe frit, for en løs hund kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr og til gene for andre friluftsgæster. En løs hund medfører politianmeldelse.

Vær særlig opmærksom på turen fra Ørnbjerg Mølle og rundt i skovområdet og på stien, der fører mod Stubbe Sø. Umiddelbart når man forlader møllen passerer man et areal, hvor der kan være græssende dyr. Hvis dyrene er ude for at græsse, skal man som gæst i området være ekstra opmærksom.

Bålpladser

Der er ingen deciderede bålpladser, men det er tilladt at lave små madlavningsbål på  bålpladser, der ligger i forbindelse med de primitive overnatningspladser ved Ørnbjerg Mølle og Stubbe Sø. Brænde til bål kan man samle i de omkringliggende bevoksninger.

Overnatning

Hvis du har lyst til at blive en del af naturen natten igennem, er der to primitive overnatningspladser i området, og de ligger ved henholdsvis Ørnbjerg Mølle og ved Stubbe Sø. Der er både shelters og multtoiletter ved overnatningspladserne. Desuden er der drikkevand ved pladsen ved Ørnbjerge Mølle, men ikke ved Stubbe Sø.

Se placeringen af de primitive overnatningspladser

Tættere på fuglene

Stubbe Sø har i mange år været svært tilgængelig, da de fleste omkringliggende arealer er private, men staten ejer et lille område på 6,7 ha i den østlige del af søen. I 2012 opførte Naturstyrelsen et overdækket fugletårn med udsigt over søen, og det er hyppigt besøgt af både fugleentusiaster og andre, der nyder den gode udsigt eller blot madpakken enten oppe i tårnet eller ved bordet og bænkene under tårnet.

Fra tårnet kan man blandt andet se over på Fugleværnsfondens areal på søens nordlige bred. Her kan medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening leje BogPeters Hytte og dermed komme tæt på søens rige fugleliv over længere tid.

Se mere om hytten

Brombær, udsigt og økologiske kokasser

Hyllested Bjerge er lillebror til det kendte Mols Bjerge, men området er så klart et besøg værd. Fra det højeste punkt Gratbjerg er der en fantastisk udsigt ud over bl.a. Hjelm, Mols Bjerge og Stubbe Sø. På toppen af Gratbjerg finder en sten med en plakette, der indikerer, at punktet har været anvendt som trigonometrisk og geodætisk punkt ved de tidligste kortmålinger. Ved siden af står endnu en sten med indgraveringen ATON. Aton er den egyptiske solgud Re i sin fysiske form – det vides ikke, hvornår stenen er blevet placeret på Gratbjerg og af hvem.

Flere steder i udkanten af de små skovholme er der store brombærkrat, og man er velkommen til at plukke alle de bær, man lyster. Bærrene er naturligvis økologiske.

Det samme gælder de mange kokasser, man risikerer at træde i på de store bakkearealer, som bliver holdt nede af græssende kreaturer. Kokasser kan efterhånden være et særsyn, eftersom langt hovedparten af de danske kreaturer går inden døre det meste af året, og de spiller en væsentlig rolle for økosystemet i Hyllested Bjerge. Kokasserne er nemlig næringskilde for en lang række insekter, som området da også er overmåde rig på.


Mere om Naturperlerne på Djursland:

Kort med seværdigheder Dyr og planter Året rundt Historie Praktisk