Praktisk - Ørnbjerg Naturperler

Kort praktisk

Handicapfaciliteter

For to af de fire naturperlers vedkommende er der forholdsvis gode faciliteter for handicappede i området. Fremkommeligheden omkring Ørnbjerg Mølle er rimelig for kørestolsbrugere, om end terrænet er forholdsvis kuperet. Gravlev Natursti fungerer som gang- og cykelsti og kan også tilbagelægges i kørestol. Hverken Hyllested Bjerge eller området omkring fugletårnet ved Stubbe Sø er specielt velegnet for handicappede. I ingen af de fire områder er der handicaptoiletter.

Færdselsregler i området – vis hensyn

Mange mennesker bruger naturen og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen.
Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

På cykel

Der må cykles på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje.

Læs vores MTB-kodeks

Der er anlagt ca. 20 km befæstede stier, der kan anvendes af cyklister.

På hesteryg

Ridning er tilladt på skovvejene og de afmærkede stier. Der er ingen decidere ridestier, men stien fra Ørnbjerg Mølle til Stubbe Sø (en del af Molsruten) er oplagt at ride på. Husk at tage hensyn til de andre bløde trafikanter.

Læs mere om færdsel til hest

Generel folder om hest i naturen

Med hund

Hunde skal altid være i snor, bortset fra i de særlige hundeskove, som der ikke er nogen af i de fire naturperler på Djursland.

Primitive overnatningspladser

Der er to primitive overnatningspladser i området, og de ligger ved henholdsvis Ørnbjerg Mølle og ved Hyllested Bjerge. Der er ikke toiletter ved overnatningspladserne.

Se placeringen af de primitive overnatningspladser

Toiletter

Der er ingen toiletfaciliteter i forbindelse med de fire naturperler.

Find vej

De fire naturperler strækker sig fra Ørnbjerg Mølle i vest over Stubbe Sø til Hyllested Bjerge i øst. Gravlev Natursti skærer ind mellem søen og Hyllested Bjerge og strækker sig fra Ebeltoft og mod nordøst til Gravlev. Området ligger i den nordlige ende af Nationalpark Mols Bjerge (undtaget Hyllested Bjerge, som ligger lige uden for nationalparken) mellem Femmøller, Tirstrup og Ebeltoft.

Bus

Der går bus fra Aarhus til Ebeltoft – rute 123 – men der er ikke noget stoppested i nærheden af stikvejen ned til møllen, som ligger omtrent midt mellem Feldballe og Ebeltoft.. Spørg chaufføren, om han vil holde ind til siden, når I kommer nær vejen. Det kan oftest lade sig gøre. Vejen er markeret med et lille rødt træskilt. Du kan tage din cykel med i bussen, hvis der er plads.

Hvis busruterne ligger dårligt i forhold til dine planer, kan du benytte dig af Midttrafiks flexturs-ordning. Flextur er et supplement til den kollektive trafik, og kørslen koordineres med andre ture, så du kører sammen med andre passagerer ligesom i bus og tog.

Se mere her

Parkering

Ved Ørnbjerg Mølle giver parkeringsområdet med plads til 10-15 biler, og ved p-pladsen finder du et oversigtskort over området samt oplysninger om områdets historie i meget kort form.

Ved Stubbe Sø er der en p-plads ved søens østlige bred få hundrede meter fra fugletårnet. Vejen ned til p-pladsen, som har plads til en håndfuld biler, er markeret med et skilt på Stubbe Søvej tæt på søens østligste punkt.

Man kan komme tæt på Gravlev Natursti mange steder langs stien, men det er naturligvis også muligt at tage hul på gå- eller cykelturen enten i den ene ende i Ebeltoft eller den anden ende, der findes i Gravlev. Der er ikke deciderede p-pladser i forbindelse med naturstien, men det er muligt at finde et sted at sætte bilen både i Ebeltoft og i landsbyen Gravlev.

Hvis du vil besøge Hyllested Bjerge i bil, er der en p-plads ved Brønhøjvej - nærmeste postadresse er Brønhøjvej 6.


Mere om Naturperlerne på Djursland:

Kort med seværdigheder Aktiviteter Dyr og planter Året rundt Historie