Aktiviteter i Østerild Klitplantage

Du finder en stor variation af natur i Østerild Klitplantage: dyr, planter, søer, store luftige vidder og skovens dybe stille ro. Plantagen er imidlertid også rigtig velegnet til aktiviteter for børn og voksne.

Besøg testcentret

Har man sagt Østerild Klitplantage, må man også sige fremtidens vindmøller. I 2012 blev det nationale testcenter for store vindmøller åbnet i klitplantagen. Besøgende kan se møllerne fra p-pladsen på Testcentervej, men man kan også gå op ad Testcentervej for at se nærmere på de enkelte vindmøller, og man kan få rundvisninger i testcentret. Læs mere under seværdigheder.

Vandreruter

Der er i alt fire afmærkede vandreruter i Østerild Klitplantage.

To ruter udgår fra p-pladsen ved Tovsig Sø:

 • Moseturen – den gule rute (2,8 km) begynder ved Tovsig Sø, krydser henover hedeområdet ved Oskar Jacobsens Sø, hvorfra der er en rigtig god udsigt ud over Tømmerby Fjord, og går så gennem en smuk skovfyrbevoksning og forbi udsigtstårnet i Storesande, før den når tilbage til Tovsig. Gør et stop ved udsigtstårnet og nyd udsigten deroppefra.
 • Rødbrofælledturen – den røde rute (6 km) følger Moseturen det første stykke fra Tovsig Sø over Storesande til Oskar Jacobsens Sø. Herfra fortsætter ruten videre ud over heden til klitplantagens nordøstlige hjørne, som netop kaldes Rødbrostykket. Herfra zik-zakker du dig vej tilbage gennem fyrreskoven, slår et smut vest om Storesande og kommer så tilbage til Tovsig Sø.

En rute udgår fra p-pladsen på nordsiden af Aalborgvej ved Vesløs Huse:

 • Tamhøjturen - gul rute (3,4 km) udgår fra p-pladsen på Aalborgvej, som var Tovsig Trinbræt, dengang jernbanen stadig eksisterede mellem Thisted og Ålborg via Fjerritslev. Slår ind i plantagen, som rummer både den for plantagen så velkendte fyrreskov men også en del løvskov – særligt den første halvdel af turen.

En rute udgår fra p-pladsen på Mejerivej nord for Skydebanen:

 • Udsigtsturen – en rød rute (2 km) tager sit udspring ved p-pladsen på Mejerivej og går gennem områder med egeskov og skovfyr til udsigtstårnet. Herfra kan du nyde den flotte udsigt over åbne vidder over mod testcentrets vindmøller.

Hundeskov

I den 28 hektar store hundeskov i det sydvestlige hjørne af plantagen tæt på Østerild kan hunde rende omkring uden snor på det indhegnede areal, hvis ejer ellers har hunden under kontrol. Du kommer til hundeskoven fra p-pladserne ved Gl. Aalborgvej og Hjardemålvej. Alle andre steder i klitplantagen er hunde velkomne i snor.

Rideruter

Der er seks kilometer afmærket ridesti i Østerild Klitplantage. Ridestien fører rundt i den sydlige ende af plantagen. I kan begynde på p-pladen ved Hjardemålvej og følge rytterens retning på piktogrampælene. Hvis I har mod på en længere tur, forbinder et stisystem mod nord ruten i Østerild Klitplantage med rideruten i Madsbøl Plantage og videre mod Bulbjerg. Rytterne opfordres til at holde sig på ridestierne. Når I rider langs de større grusveje. skal det ske i side- eller midterrabatten, da ridning ellers kan ødelægge vejbanen.

Overnatning under åben himmel

Hele året rundt kan en god sovepose og en termokande med varm te være det, der skal til, for at få en naturoplevelse ud over det sædvanlige. At overnatte i en skov, hvor både krondyr og rådyr lever, kan være mindeværdigt for børn og voksne. Du kan finde Østerild Klitplantages primitive lejrplads 100 meter nord fra skovløberhuset Mikkels Hus. Der er bålplads, lokum, vand og brænde til rådighed.

Hvis du kommer på cykel ad den nedlagte jernbane fra Østerild mod Vesløs, - strækningen, som nu er Nordthyruten - skal du dreje mod nord lige før den hvide gård på venstre hånd. Kør gennem gårdspladsen ved Mikkels Hus, lige frem ad skovvejen og så har du pladsen på din højre hånd.

Pladsen fungerer også som lejrplads for større grupper – men de skal reservere pladsen på forhånd.

Læs mere om shelterpladsen på udinaturen.dk

I hele den del af Østerild klitplantage, der ligger syd for Gl. Aalborgvej er der fri teltning. Det vil sige, at du må slå dit lille telt op eller brede soveposen ud hvor som helst for en enkelt nat. Området er en fantastisk varieret og frodig del af plantagen med idylliske søer, moser, flot bøgeskov, afmærkede vandrestier, udsigtstårn m.v.

Regler for fri teltning
• Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
• Man må højst slå to telte op samme sted.
• Teltene må maks. være tre-personers telte.
• Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.
• Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.
• Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.
• Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange
• Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
• Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne.
• Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.

Få udsyn

Tre udsigtstårne rejser sig over terrænet i plantagen og giver dig mulighed for at komme til tops og få et fantastisk udsyn.

Udsigtstårnet i Storesande

Jernbanen mellem Thisted og Fjerritslev løb indtil 1964 i den søndre rand af Østerild Klitplantage. Da banen blev nedlagt, blev de gamle jernbaneskinner fragtet til Storesande, hvor de blev byggemateriale til et udsigtstårn, der stod i hele fem etager på plantagens højeste punkt. Derfor kunne besøgende skue langt ud i horisonten fra tårnet. I dag er tårnhøjden reduceret til to etager.

Udsigtstårnet står ca. 150 nord for Tovsig Sø og 100 meter fra p-pladsen.

Udsigtstårn for enden af Den Brede Vej

Kør ad Mejerivej forbi skydebanen og ind til p-pladsen. Derfra fører en afmærket sti ind til udsigtstårnet for enden af Den Brede Vej. Fra tårnet er der vid udsigt over den sydvestlige del af vindfeltet - det åbne naturområde - vest for det nationale testecenter for store vindmøller.

Overdækket tårn med udsigt over Vindmølletestcenteret

Kør ind til p-pladsen ad Plantør Kroghs Vej og følg afmærkningen fra p-pladsen små 250 meter, indtil du kommer til det overdækkede tårn. Herfra har du en meget fin udsigt over både vindmøller og de store åbne naturområder midt i det nationale testcenter for store vindmøller.

Pluk og spis

Der er gode muligheder for at finde spisesvampe i Østerild Klitplantage – blandt andet almindelig kantarel og pigsvampe – og er du heldig, kan du måske se de mere sjældne blomkålssvampe. Men pluk varsomt og kun til eget forbrug, så du ikke ødelægger svampenes levesteder.

Læs mere om svampejagt

Cykelruter

Den nationale cykelrute nr. 12 ”Limfjordsruten” og den regionale cykelrute nr. 17 ”Nordthyruten” følger den tidligere banestrækning langs Aalborgvej. Desuden er der gode skovveje i området, som er velegnede til cykelture.

Fiskeri

Der er to muligheder for at tage på fisketur i Østerild Klitplantage. Både i Klastrup Dam i den sydvestlige ende af plantagen og i Tovsig Sø i den østlige del er der frit fiskeri. Her kan du fange blandt andet aborre, skalle og gedde. Hvis du er mellem 18 og 65 år, skal du have lovpligtigt fisketegn.

Tovsig Sø er som en østdansk skovsø med åkander og frodig rørskov og skiller sig derfor noget ud fra andre søer her i Nordvestjylland. Søen er dannet ved opstemning af den bæk, som tidligere løb gennem den fugtige eng. Søen rummer et varieret planteliv og ikke de store dybder. Du er velkommen til at fiske fra bredden.

Ved søbredden er der en bål- og grillplads til fri afbenyttelse, så du kan grille din fangst. Søg evt. på nettet før fisketuren efter opskrifter på tilberedning af gedde og aborre, så du er klar til madlavning ved bålstedet bagefter.
Du finder søen, når du kører fra Østerild cirka fire km mod nord ad Gl. Aalborgvej. Drej så ind til højre ad Skråvejen og fortsæt til p-pladsen.

Klastrup Dam er en gammel grusgrav, der er forbundet med Østerild Å. Derfor kan her være chance for at få en ørred på krogen, foruden skalle, aborre og gedde.

Kom hertil ad Mejerivej, som fører mod skydebanen. Der hvor Klastrupvej går ind til venstre, kan du parkere i vejsiden. Herfra er der 200 meters gang til søen.

Der er en række regler for lystfiskeri i søerne, som naturligvis skal overholdes:

 • Du skal have lovpligtigt fisketegn, selvom her er frit fiskeri
 • Du må fiske med stang og snøre og fra bred og søkant – ikke på andre måder
 • Du må fiske med alle former for naturlige og kunstige agn
 • Død og levende agn må kun bruges i den sø, som de stammer fra, på grund af risiko for smitte
 • Du må ikke kaste foder ud i søen på forhånd
 • Du skal tage hensyn til fugleliv og områdets andre gæster
 • Ryd op efter dig, inden du går hjem.

Skovlegeplads

Tæt ved Østerild er der en hyggelig skovlegeplads. Skovlegepladsen ligger i kanten af skoven ved p-pladsen ved Hjardemålvej. Der er legeredskaber i træ og borde/bænkesæt, hvor I kan spise medbragt mad. På skovlegepladsen findes også et muldtoilet.

Bålpladser

Ved bredden af Tovsig Sø er der anlagt en bål- og grillplads. Og ved den primitive lejrplads tæt på Mikkels Hus ved Aalborgvej, er der også bålplads.

Måske ser I en stork!

Vi lover ikke noget! Men landsbyen Vesløs, som ligger en god kilometer længere ude ad Aalborgvej på vejen mod Aalborg, er kendt som et af de få steder i Danmark, der har haft ynglende storke boende. Gennem en lang årrække ynglede det samme storkepar år efter år. Det gør de ikke længere, men nogle år har en enkelt stork været på lynvisit.